Вашият цифров интерфейс в товарния автомобил

Приложението за вашия товарен автомобил е вече реалност. С портала за приложения за товарни автомобили на Mercedes-Benz имате възможност да оборудвате своите автомобили с удобни и ефективни приложения. Свържете в мрежа своя автопарк и оборудвайте своите товарни автомобили с индивидуални решения.

За мениджъра на автопарка

Персонализирането се постига лесно: Получете достъп на нашата прегледна платформа до всички налични приложения. След избора просто стартирайте процеса на инсталиране и присвоете приложенията към своите автомобили.

Индивидуално оборудване на товарните автомобили

За водача

Цифрова поддръжка: Водачът поддържа чрез мултитъч дисплей или DispoPilot.guide директен достъп до иновативни приложения за повече комфорт и по-голяма ефективност.

Водачът е цифрово поддържан

Порталът за приложения за товарни автомобили на Mercedes-Benz

Цифровизирайте своя портфейл

Цифровизирайте своя портфейл

Приложенията от портала за приложения за товарни автомобили на Mercedes-Benz издигат мрежата на Вашия автопарк на ново ниво.

Отворена платформа

Многобройни иновативни решения на Fleetboard, Daimler както и на висококаратови бизнес партньори.

Цялостен избор:

Всеобхватен портфейл от приложения за многобройните потребности на клиентите.

Приложения

Оптимизирайте ефективността на своя автопарк. Със специфичните за товарния автомобил приложения на портала за приложения за товарни автомобили на Mercedes-Benz.

Digital Manual

Преглед на обслужването на автомобила: Цифровият наръчник е цифрово ръководство за експлоатация – с възможност за директно извикване в автомобила.

coming soon

Fleetboard Driver

Данни и съвети: Fleetboard Driver информира водача на товарния автомобил своевременно чрез съответни данни за неговия автомобил и дава съвети за подобряване на неговото лично поведение при шофиране.

Mercedes-Benz Truck Training

Пояснения и препоръки: Обучението за товарни автомобили на Mercedes-Benz изяснява всички функции на автомобила и подкрепя водача за ефективно поведение при шофиране.

coming soon

Rank Timer

Таймер за подпомагане: Приложението с вграден таймер подпомага водача в придвижването на автомобила в рамките на законовите изисквания, а също и във времето за почивка.

coming soon

Connect2Drive

Поглед в транспортния процес: Приложението показва всяка станция от транспортния процес и допринася с това за подобряване на ефективността на логистиката.

coming soon

uvauvau

Учебно съдържание за водача: Приложението Uvauvau предоставя на разположение ръководства за обслужване и много други.

coming soon

ContiConnect

Стойности в реално време в кабината на водача: ContiConnect показва на водача на дисплея в кабината постоянно стойностите в реално време за налягането и температурата на гумите за целия автомобил и предупреждава при отклонения.

coming soon

Collect&Go

Цифрови документи за превоз Приложението предоставя информация в реално време за статуса на товара. Транспортната получава електронни версии на товарителниците по електронна поща, включително прикачени файлове.

coming soon

prUVV

Уеб базирана система за управление на идентификациите (IMS): С IMS е възможно удостоверяване за автентичност на продуктите, документите, персонала, услугите и потребителите със сигурност на проверката.

coming soon

Brugg Lashing

Поддръжка при подсигуряване на товара: Приложението изчислява при привързване оптималния брой средства за закрепване с посочване на теглото на товара, ъгъла на закрепване, указаната сила на натягане и стойността на триене при плъзгане.

coming soon

Digital Manual Icon

Digital Manual

Преглед на обслужването на автомобила: Цифровият наръчник е цифрово ръководство за експлоатация – с възможност за директно извикване в автомобила.

coming soon

Fleetboard Driver Icon

Fleetboard Driver

Данни и съвети: Fleetboard Driver информира водача на товарния автомобил своевременно чрез съответни данни за неговия автомобил и дава съвети за подобряване на неговото лично поведение при шофиране.

Mercedes-Benz Truck Training Icon

Mercedes-Benz Truck Training

Пояснения и препоръки: Обучението за товарни автомобили на Mercedes-Benz изяснява всички функции на автомобила и подкрепя водача за ефективно поведение при шофиране.

coming soon

Rank Timer Icon

Rank Timer

Таймер за подпомагане: Приложението с вграден таймер подпомага водача в придвижването на автомобила в рамките на законовите изисквания, а също и във времето за почивка.

coming soon

Connect2Drive Icon

Connect2Drive

Поглед в транспортния процес: Приложението показва всяка станция от транспортния процес и допринася с това за подобряване на ефективността на логистиката.

coming soon

uvauvau Icon

uvauvau

Учебно съдържание за водача: Приложението Uvauvau предоставя на разположение ръководства за обслужване и много други.

coming soon

ContiConnect Icon

ContiConnect

Стойности в реално време в кабината на водача: ContiConnect показва на водача на дисплея в кабината постоянно стойностите в реално време за налягането и температурата на гумите за целия автомобил и предупреждава при отклонения.

coming soon

Collect&Go Icon

Collect&Go

Цифрови документи за превоз Приложението предоставя информация в реално време за статуса на товара. Транспортната получава електронни версии на товарителниците по електронна поща, включително прикачени файлове.

coming soon

prUVV Icon

prUVV

Уеб базирана система за управление на идентификациите (IMS): С IMS е възможно удостоверяване за автентичност на продуктите, документите, персонала, услугите и потребителите със сигурност на проверката.

coming soon

Brugg Lashing Icon

Brugg Lashing

Поддръжка при подсигуряване на товара: Приложението изчислява при привързване оптималния брой средства за закрепване с посочване на теглото на товара, ъгъла на закрепване, указаната сила на натягане и стойността на триене при плъзгане.

coming soon

Техническа предпоставка

  • Actros с мултимедийна кабина и мултитъч дисплей
  • Автомобил с DispoPilot.guide