Декларация за поверителност

Отговорен по смисъла на Общия регламент за защитата на данните е:

Daimler Truck AG (“We“)
Mercedesstraße 120
D-70372 Stuttgart
E-Mail: contact@daimler-truck.com

Data Protection Officer:

Daimler AG
Chief Officer Corporate Data Protection
HPC E600
D-70546 Stuttgart
Germany
E-Mail: data.protection@daimler.com

 

1. Защита на данните

Ние оценяваме посещението Ви в нашия уебсайт и интереса към нашите предложения. Защитата на Вашите лични данни е важна грижа за нас. В тези указания за защита наличните данни ние обясняваме как събираме Вашата лична информация, какво правим с нея, с каква цел и на каква правна основа, както и какви права и претенции са свързани с нея. Освен това ние се позоваваме на политиката за защита на личните данни на Daimler:

Политика за защита на личните данни на Daimler

Нашите указания за защита на личните данни за използването на нашите уебсайтове и политиката за защита на личните данни на Daimler AG не се отнасят за Вашите дейности на уебсайтовете на социалните мрежи или други доставчици, до които можете да достигнете чрез връзките на нашите уебсайтове. Моля, информирайте се на уебсайтовете на тези доставчици за техните разпоредби за защита на личните данни.

2. Събиране и обработка на Вашите лични данни

a. Когато посещавате нашите уебсайтове, ние съхраняваме определена информация за браузъра и операционната система, която използвате, датата и часа на посещението, статуса на достъп (напр. дали сте имали достъп до уебсайт или получили съобщение за грешка), използването на функции на уебсайта, термините за търсене, които можете да въведете, честотата на достъп до отделните уеб страници, името на достъпните файлове, количеството прехвърлени данни, уеб страницата, от която сте дошли на нашите уеб страници, и уеб страницата, която посещавате от нашите уеб страници, независимо дали чрез кликване върху връзки на нашите уеб страници или въвеждане на домейн директно в полето за въвеждане на същия раздел (или същия прозорец) на браузъра, в който сте отворили нашите уеб страници. Освен това от съображения за сигурност, по-специално за предотвратяване и откриване на атаки на нашите уебсайтове или за опит за извършване на измама, съхраняваме Вашия IP адрес и името на Вашия доставчик на интернет услуги за период от седем дни.

b. Други лични данни се съхраняват, само ако ни предоставите тези данни, напр. като част от регистрация, формуляр за контакт, проучване, възлагане или договор за изпълнение, и дори в такива случаи само дотолкова, доколкото сме получили такова съгласие или съгласно приложимото законодателство (вж. по-долу за повече информация в раздел "“Правни основи на обработката”).

c. Вие нямате задължение по закон или договор да разкривате Вашите лични данни. Възможно е обаче някои функции на нашите уебсайтове да зависят от предоставянето на лични данни. Неразкриването на лични данни при тези обстоятелства може да доведе до липса или ограничаване на функционалностите.

3. Цели на употребата

a. Ние използваме личните данни, събрани при посещение на нашите уебсайтове, за да ги управляваме възможно най-удобно за Вас и да защитим нашите ИТ системи от атаки и други незаконни действия.

b. Ако ни предоставите друга лична информация, напр. като част на регистрация, формуляр за контакт, проучване, обявяване на цена или за изпълнение на договор, ние използваме тези данни за споменатите цели, за целите на администрирането на клиента и, ако е необходимо, за целите на обработката и уреждането на всякакви бизнес транзакции, съответно до необходимата степен.

4. Предоставяне на лични данни на трета страна; социални приставки 

a. Нашите уебсайтове може да съдържат и оферти на трети страни. Ако кликнете върху такива оферти, ние прехвърляме данни на съответния доставчик в необходимата степен (напр. указанието, че сте намерили тази оферта при нас и, ако е необходимо, допълнителна информация, която вече сте посочили за това на нашия уебсайт).

b. Ако използваме така наречените „социални приставки“ на социални мрежи като Facebook, Twitter и Google+ на нашите уебсайтове, ние ги свързваме, както следва: 
Когато посещавате нашите уебсайтове, социалните приставки са деактивирани, т.е. няма предаване на данни на стопанисващите тези мрежи. Ако искате да използвате една от мрежите, кликнете върху съответната социална приставка, за да създадете директна връзка със сървъра на съответната мрежа.
Ако имате потребителски акаунт в мрежата и сте влезли в профила си в момента на активиране на социалната приставка, мрежата може да присвои посещението Ви в нашия уебсайт на потребителския Ви профил. Ако искате да избегнете това, излезте моля от мрежата преди активирането на социалната приставка. Посещението на други сайтове на Daimler не може да бъде присвоено на една социална мрежа, преди да сте активирали наличната там социална приставка.
Когато активирате една социална приставка, мрежата прехвърля съдържанието, което става достъпно, директно във Вашия браузър, което го интегрира в нашите уеб страници. В тази ситуация могат да се извършват и предавания на данни, които се инициират и контролират от съответната социална мрежа. Връзката Ви към социална мрежа, комуникациите между мрежата и системата Ви и взаимодействията Ви на тази платформа се управляват изключително от правилата за поверителност на съответната мрежа.
Социалната приставка остава активна докато не я деактивирате или не изтриете нейните “бисквитки”.

Указания за “бисквитки”

c. Ако кликнете върху връзката към оферта или активирате социална приставка, личните данни могат да достигнат до доставчици в страни извън Европейското икономическо пространство, които от гледна точка на Европейския съюз (“ЕС”) не отговарят на стандартите на ЕС за съответно гарантиране на „подходящо ниво на защита“ за обработката на лични данни. Моля, запомнете този факт, преди да кликнете върху връзка или да активирате социална приставка и задействате с това прехвърлянето на своите данни.

5. Оценка на потребителските данни, употреба на инструменти за анализ

a. Бихме искали да адаптираме съдържанието на нашите уебсайтове възможно най-точно към Вашите интереси и по този начин да подобрим нашата оферта за Вас. За да идентифицираме предпочитанията за използване и особено популярните области на уеб страниците, използваме следния(ите) инструмент(и) за анализ: Google Analytics, Adobe Analytics, Matomo

b. При употребата на тези инструменти за анализ данните могат да бъдат прехвърлени на сървъри, разположени в САЩ и обработени там. Моля, обърнете внимание на следното: САЩ от гледна точка на Европейския съюз не отговарят на стандартите на ЕС за съответно „подходящо ниво на защита“ за обработката на лични данни. Това ниво на защита може обаче да бъде заменено за отделни дружества чрез сертифициране по т.нар. “Щит за поверителност ЕС-САЩ”. 

c. Ако не желаете да събираме и оценяваме информация за посещението Ви в нашия уебсайт, като използваме споменатите инструменти за анализ, можете да възразите срещу това по всяко време за в бъдеще (“отписване”).

Прилагаме възражението Ви чрез “бисквитка” за отказване във Вашия браузър. Тази “бисквитка” служи само за присвояване на Вашето възражение. Моля, обърнете внимание на това, че “бисквитката” за отказване по технически причини действа само в браузъра, в който е зададена. Ако изтриете “бисквитката” или използвате друг браузър или крайно устройство, извършете отново отказването.

d. По-долу ще намерите информация за използваните от нас доставчици на инструменти за анализ и съответната опция за отказване:

i. Google Inc. („Google“):

Google е сертифициран съгласно щита за поверителност за ЕС и САЩ.

Можете да попречите на предаването на Вашите данни и тяхното събиране и обработка от Google. За това Google информира чрез следната връзка:tools.google.com/dlpage/gaoptout;

ii. Adobe Systems Inc. (“Adobe”)

Adobe е сертифициран съгласно щита за поверителност за ЕС и САЩ.

За да не се съгласите с оценка от продукта Adobe Analytics, можете да следвате тази връзка: www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

iii. InnoCraft Ltd. (“Matomo”)

6. Информация, базирана върху употребата (насочване и пренасочване)

За да приспособим нашия онлайн маркетинг (напр. реклама с банер) на уебсайтовете на нашите партньори за пренасочване (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick и Vivaki) според Вашите нужди и интереси, ние използваме така наречените технологии за пренасочване. При това Вашият интерес към нашите продукти и услуги се съхранява в “бисквитки”. Тези “бисквитки” се четат и използват при посещение на други уебсайтове, които работят заедно с нашите партньори за пренасочване, за да могат да Ви информират, доколкото е възможно, при интерес. Това се извършва анонимно, т.е. Вие не може да бъдете идентифицирани чрез пренасочване.

Ако не желаете Daimler и неговите партньори за пренасочване да събират, съхраняват и анализират информация за посещението Ви, както и да свързват рекламни банери с интересите Ви, можете да се откажете от това по всяко време в бъдеще (отказване).

За техническо изпълнение на това възражение в браузъра Ви се поставя “бисквитка” за отказване. Тази “бисквитка” служи само за присвояване на Вашето възражение. Моля, обърнете внимание на това, че “бисквитката” за отказване по технически причини може да се използва само в браузъра, в който е зададена. Ако изтриете “бисквитката” или използвате друг браузър или крайно устройство, извършете отново отказването.

Можете да управлявате и деактивирате използването на “бисквитки” на трети страни на следния уебсайт:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

7. Сигурност

Ние вземаме технически и организационни мерки за сигурност, за защита на Вашите данни, управлявани от нас, от манипулации, загуба, унищожаване и срещу достъп на неупълномощени лица. Ние усъвършенстваме непрекъснато нашите мерки за сигурност в хода на техническия прогрес.

8. Правни основи на обработката

Доколкото сте ни дали съгласието си за обработката на Вашите лични данни, това е правното основание за обработката им (член 6, параграф 1, буква а) от Общия регламент за защита на данните).

b. За обработване на лични данни с цел иницииране или изпълнение на договор с Вас, правното основание е член 6, параграф 1, буква b) от Общия регламент за защита на данните.

c. Доколкото обработката на Вашите лични данни е необходима за изпълнение на нашите правни задължения (например за съхраняване на данни), ние сме упълномощени да го правим в съответствие с член 6, параграф 1, буква с) от Общия регламент за защита на данните.

d. Освен това, ние обработваме лични данни с цел упражняване на нашите законни интереси и законни интереси на трети страни в съответствие с член 6, параграф 1, буква f) от Общия регламент за защита на данните. Поддържането на функционалността на нашите ИТ системи, но също така и маркетингът на собствените ни продукти и услуги на трети страни и законно изискваната документация на бизнес контактите, са такива законни интереси. 

9. Изтриване на Вашите лични данни

Вашият IP адрес и името на Вашия доставчик на интернет, които сме запаметили само от съображения за сигурност, се изтриват от нас след седем дни. В допълнение, ние ще изтрием Вашите лични данни веднага след като целта, за която сме събрали и обработили данните, е елиминирана. След тази дата съхранение ще се извършва, само ако това се изисква от законовите, подзаконовите или други законови разпоредби на Европейския съюз или на държава-членка на Европейския съюз, на които сме подчинени.

10. Засегнати права

a. Като лице за обработка на данни имате право на информация (член 15 от ОРЗД), корекция (член 16 от ОРЗД), изтриване на данни (член 17 от ОРЗД), ограничаване на обработката (член 18 от ОРЗД) и преносимост на данните (член 20 от ОРЗД).

b. Ако сте се съгласили да обработваме Вашите лични данни, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Законосъобразността на обработката на Вашите лични данни до оттегляне на съгласието няма да бъде засегната от оттегляне на съгласието. По същия начин, по-нататъшната обработка на тези данни въз основа на друго правно основание, като например изпълнението на правни задължения (вж. раздел “Правни основания за обработка”), остава незасегната.

c. Право на оттегляне на съгласието
Имате право по всяко време, по причини, произтичащи от Вашата конкретна ситуация, да оттеглите съгласието си за обработката на лични данни, свързани с Вас, което се основава на член 6, параграф 1, буква e) на ОРЗД (Обработка на данни в обществен интерес) или член 6, параграф 1 f) на ОРЗД (обработка на данни въз основа на баланс на интереси). Ако оттеглите съгласието си, ние ще обработваме Вашите лични данни, само ако можем да докажем убедителни правни основания, които са с приоритет пред Вашите интереси, права и свободи, или ако обработката се извършва за доказване на твърдения, упражняването или защитата на правни претенции.

d. Любезно Ви молим да адресирате своите претенции или изявления, ако е възможно, на следния адрес: contact@daimler-truck.com

e. Ако смятате, че обработката на Вашите лични данни нарушава законови изисквания, имате право да подадете жалба до компетентен надзорен орган за защита на данните (чл. 77 на ОРЗД).

11. Бюлетин

Ако се абонирате за бюлетин, който се предлага на нашия уебсайт, данните, предоставени в записването за бюлетина, ще се използват само за изпращане на бюлетина, освен ако не сте съгласни с по-широко използване. Можете да прекратите абонамента по всяко време чрез опцията за отписване, предвидена в бюлетина.

12. Централна услуга за достъп на Daimler AG

С централната услуга за достъп на Daimler AG можете да се регистрирате за всички уебсайтове и приложения на Daimler Group и нейните марки, които са свързани с тази услуга. Условията за употреба на централната услуга за достъп на Daimler AG могат да бъдат извикани чрез следната връзка:

Условия за употреба на централната услуга за достъп на Daimler AG

 

13. “Бисквитки”

Информация за “бисквитките”, които използваме и техните функции може да намерите в нашите указания за “бисквитките”.

Указания за “бисквитки”

 

Latest update: юни 2020