Vaše digitální rozhraní ve vozidle

Aplikace your truck je nyní skutečností. Díky portálu aplikaci Mercedes-Benz Truck App máte možnost vybavit svá vozidla aplikacemi, která zvýší komfort a efektivnost. Propojte Vaši flotilu a vybavte svá vozidla individuálním řešením.

Pro manažery flotil

Snadnější individualizace: Získejte přístup ke všem dostupným aplikacím na naší přehledné platformě. Po provedení výběru spusťte proces instalace a přiřaďte aplikace ke svým vozidlům.

Individuální vybavení do Vašich vozidel

Pro řidiče

Digitální podpora: Prostřednictvím multi touch displeje nebo DispoPilot.guide získají řidiči přímý přístup k inovativní aplikaci pro dosažení vyššího komfortu a větší efektivity.

Digitální podpora pro řidiče

Portál aplikací Mercedes-Benz Truck App

Digitalizujte své portfolio

Inteligentní propojení

Aplikace z portálu aplikací Mercedes-Benz Truck App vyzdvihují propojení ve Vaší flotile na novou úroveň.

Otevřená platforma

Mnohostranná inovativní řešení od Fleetboard, Daimler a vysoce ceněných partnerů v tomto oboru.

Široký výběr:

Rozsáhlé portfolio aplikací vyhovující různým požadavkům ze strany zákazníků.

Aplikace

Optimalizujte efektivnost Vaší flotily. Prostřednictvím specifických aplikací pro nákladní vozidla z portálu aplikací Mercedes-Benz Truck App.

Digital Manual

Přehled k obsluze vozidla: Digital Manual je digitální návod k obsluze - lze zobrazit přímo ve vozidle.

coming soon

Fleetboard Driver

Údaje a tipy: Fleetboard Driver poskytuje informace řidičům nákladních vozidel o důležitých údajích týkajících se jejich vozidla a nabízí tipy pro zdokonalení schopností při řízení vozidla.

Mercedes-Benz Truck Training

Vysvětlivky a doporučení: Mercedes-Benz Truck Training poskytuje informace o všech funkcích vozidla a podporuje tak řidiče v efektivním stylu jízdy.

coming soon

Rank Timer

Pomocné stopky: Aplikace s integrovaným časovačem pomáhá řidičům s přesunem vozidla v rámci zákonných ustanovení i v době povinných přestávek.

coming soon

Connect2Drive

Náhled do procesu přepravy: Aplikace zobrazuje každou stanici v procesu přepravy a přispívá tak ke zdokonalování efektivnosti logistického procesu.

coming soon

uvauvau

Studijní materiály pro řidiče: Aplikace uvauvau poskytuje návody k obsluze a mnoho dalších informací.

ContiConnect

Jednotlivé hodnoty v kabině řidiče: Na displeji v kabině vozu průběžně poskytuje ContiConnect řidiči informace o jednotlivých skutečných časových hodnotách v souvislosti s tlakem a teplotou pneumatik pro celé vozidlo a v případě odchylek vyšle signalizační upozornění.

coming soon

Collect&Go

Digitální přepravní dokumenty: Aplikace poskytuje informace o skutečných časových hodnotách v souvislosti se stavem přepravy. Přepravní společnost obdrží e-mailem elektronické CMR včetně příloh.

prUVV

Identifikační manažerský systém (IMS) na základě webových stránek: Prostřednictvím IMS je možné provádět z revizního hlediska bezpečné autentifikace produktů, dokumentů, osob, dodacích řetězců a mnoha dalších.

coming soon

Brugg Lashing

Podpora při zabezpečení nakládky: Aplikace při zajišťování nákladu vypočítá optimální počet ukotvovacích prostředků při zadání hmotnosti nákladu, úhlu upevnění, uvedené předpínací síly a hodnoty kluzného tření.

coming soon

Cargofleet Trailer

Aplikace nabízí řidiči přístup k navigaci, zakázkám a údajům o návěsu. Podle vybavení mohou být zobrazeny EBS údaje, teplotní hodnoty, informace o chladicím zařízení, o tlaku a teplotě v pneumatikách a opotřebení brzd.

coming soon

Digital Manual Icon

Digital Manual

Přehled k obsluze vozidla: Digital Manual je digitální návod k obsluze - lze zobrazit přímo ve vozidle.

coming soon

Fleetboard Driver Icon

Fleetboard Driver

Údaje a tipy: Fleetboard Driver poskytuje informace řidičům nákladních vozidel o důležitých údajích týkajících se jejich vozidla a nabízí tipy pro zdokonalení schopností při řízení vozidla.

Mercedes-Benz Truck Training Icon

Mercedes-Benz Truck Training

Vysvětlivky a doporučení: Mercedes-Benz Truck Training poskytuje informace o všech funkcích vozidla a podporuje tak řidiče v efektivním stylu jízdy.

coming soon

Rank Timer Icon

Rank Timer

Pomocné stopky: Aplikace s integrovaným časovačem pomáhá řidičům s přesunem vozidla v rámci zákonných ustanovení i v době povinných přestávek.

coming soon

Connect2Drive Icon

Connect2Drive

Náhled do procesu přepravy: Aplikace zobrazuje každou stanici v procesu přepravy a přispívá tak ke zdokonalování efektivnosti logistického procesu.

coming soon

uvauvau Icon

uvauvau

Studijní materiály pro řidiče: Aplikace uvauvau poskytuje návody k obsluze a mnoho dalších informací.

ContiConnect Icon

ContiConnect

Jednotlivé hodnoty v kabině řidiče: Na displeji v kabině vozu průběžně poskytuje ContiConnect řidiči informace o jednotlivých skutečných časových hodnotách v souvislosti s tlakem a teplotou pneumatik pro celé vozidlo a v případě odchylek vyšle signalizační upozornění.

coming soon

Collect&Go Icon

Collect&Go

Digitální přepravní dokumenty: Aplikace poskytuje informace o skutečných časových hodnotách v souvislosti se stavem přepravy. Přepravní společnost obdrží e-mailem elektronické CMR včetně příloh.

prUVV Icon

prUVV

Identifikační manažerský systém (IMS) na základě webových stránek: Prostřednictvím IMS je možné provádět z revizního hlediska bezpečné autentifikace produktů, dokumentů, osob, dodacích řetězců a mnoha dalších.

coming soon

Brugg Lashing Icon

Brugg Lashing

Podpora při zabezpečení nakládky: Aplikace při zajišťování nákladu vypočítá optimální počet ukotvovacích prostředků při zadání hmotnosti nákladu, úhlu upevnění, uvedené předpínací síly a hodnoty kluzného tření.

coming soon

Cargofleet Trailer Icon

Cargofleet Trailer

Aplikace nabízí řidiči přístup k navigaci, zakázkám a údajům o návěsu. Podle vybavení mohou být zobrazeny EBS údaje, teplotní hodnoty, informace o chladicím zařízení, o tlaku a teplotě v pneumatikách a opotřebení brzd.

coming soon

Technické předpoklady

  • Actros vybavený Multi-Media-Cockpit a Multi-Touch-Display
  • Vozidlo vybavené zařízením DispoPilot.guide