Privaatsus

Vastutav töötleja isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses on:

Daimler Truck AG (“We“)
Mercedesstraße 120
D-70372 Stuttgart
E-Mail: contact@daimler-truck.com

Data Protection Officer:

Daimler AG
Chief Officer Corporate Data Protection
HPC E600
D-70546 Stuttgart
Germany
E-Mail: data.protection@daimler.com

 

1. Andmekaitse

Meil on hea meel, et külastate meie veebilehti ja tunnete huvi meie pakkumiste vastu. Teie isikuandmete kaitse on meie jaoks väga oluline. Käesolevates andmekaitse juhistes selgitame, kuidas me teie isikuandmeid kogume, mida me nendega teeme, millisel eesmärgil ja millisel õiguslikul alusel see toimub ning millised teie õigused ja nõuded sellega seonduvad. Täiendavalt viitame Daimleri andmekaitsedirektiivile:

Daimleri andmekaitsedirektiiv

Meie veebilehtede kasutamise kohta rakenduvad andmekaitse juhised ja Daimler AG isikuandmete kaitse juhend ei kehti teie tegevuse kohta sotsiaalvõrgustike või teiste pakkujate veebilehtedel, kuhu on teil võimalik jõuda meie veebilehtedel olevate linkide kaudu. Palun lugege nende pakkujate veebilehtedelt teavet nende andmekaitse sätete kohta.

Teie isikuandmete kogumine ja töötlemine

a. Kui külastate meie veebilehti, salvestame me teatud andmed teie poolt kasutatud brauseri ja operatsioonisüsteemi kohta, külastuse kuupäeva ja kellaaja, juurdepääsuoleku (nt kas teil oli võimalik veebileht avada või saite tõrketeate), veebilehe funktsioonide kasutamise, teie poolt sisestatud otsingusõnad, üksikute veebilehtede avamise sageduse, avatud failide nimetuse, edastatud andmemahu, veebilehe, mille kaudu te jõudsite meie veebilehele ning veebilehe, mida te meie veebilehtedelt külastate kas vajutades meie veebilehtedel olevatele linkidele või sisestades domeeni otse oma brauseri sama registrikaardi (või sama akna) sisestusväljale, kus te meie veebilehed avasite. Lisaks sellele salvestame me turvalisuse tagamiseks, eelkõige meie veebilehtedele tehtavate rünnakute või petmiskatsete ennetamiseks ja tuvastamiseks seitsme päeva jooksul teie IP-aadressi ja teie internetiteenuse pakkuja nime.

b. Muid isikuandmeid salvestame ainult juhul, kui teatate meile need andmed nt registreerimise, kontaktvormi, küsitluse, auhinnamängu või lepingu täitmise raames ja ka nendel juhtudel ainult siis, kui see on meile teie antud nõusoleku või kehtivate õigusaktide alusel (lisateavet selle kohta leiate allpool alalõigus „Töötlemise õiguslikud alused“) lubatud.

c. Te ei ole seadus- ega lepingujärgselt kohustatud oma isikuandmeid edastama. Samas on võimalik, et meie veebilehtede teatud funktsioonid sõltuvad isikuandmete edastamisest. Kui te sellistel juhtudel isikuandmeid ei edasta, võib juhtuda, et funktsioone ei ole võimalik kasutada või on seda võimalik teha ainult piiratult.

3. Kasutuseesmärgid

a. Meie veebilehtede külastamise käigus kogutud isikuandmeid kasutame me selleks, et pakkuda veebilehti teie jaoks võimalikult mugavalt ning kaitsta meie IT-süsteeme rünnakute ja muude õigusvastaste toimingute eest.

b. Kui teatate meile oma täiendavad isikuandmed nt registreerimise, kontaktvormi, küsitluse, auhinnamängu või lepingu täitmise raames, kasutame me neid andmeid nimetatud eesmärkidel, kliendihalduse eesmärgil ja vajaduse korral võimalike äritoimingute läbiviimise ja arveldamise eesmärgil iga kord selleks vajalikus mahus.

4. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele; sotsiaalpluginad

a. Meie veebilehed võivad sisaldada ka kolmandate isikute pakkumusi. Kui klõpsate sellisele pakkumusele, edastame me vajalikus mahus andmed vastavale pakkujale (nt teabe, et leidsite selle pakkumuse meie juurest ja vajaduse korral muu teabe, mille olete sel eesmärgil meie veebilehtedel juba esitanud).

b. Kui kasutame oma veebilehtedel selliste sotsiaalvõrgustike nagu Facebook, Twitter ja Google+ sotsiaalpluginaid, seome me neid järgnevalt:
Kui külastate meie veebilehti, siis on sotsiaalpluginad inaktiveeritud, st mingite andmete edastamist nimetatud võrgustike käitajatele ei toimu. Kui soovite kasutada ühte võrgustikest, klõpsake vastavale sotsiaalpluginale, et luua otseühendus vastava võrgustiku serveriga.
Kui teil on võrgustikus kasutajakonto ja olete sotsiaalplugina aktiveerimise ajal sinna sisse logitud, on võrgustikul võimalik seostada teie külastust meie veebilehtedel teie kasutajakontoga. Kui soovite seda vältida, siis palun logige end enne sotsiaalplugina aktiveerimist võrgustikust välja. Daimleri teiste veebilehtede külastamist sotsiaalne võrgustik seostada ei oska, kui te ei ole aktiveerinud ka seal olemasolevat sotsiaalpluginat.
Kui aktiveerite sotsiaalplugina, edastab võrgustik selle kaudu kättesaadavaks tehtavad sisud vahetult teie brauserisse, mis seob teid meie veebilehtedega. Selles olukorras võivad toimuda ka andmeedastused, mille algatab ja mida juhib vastav sotsiaalvõrgustik. Teie sidumiseks ühe sotsiaalvõrgustikuga, võrgustiku ja teie süsteemi vahel toimuvate andmeedastuste ja teie suhtluse kohta sellel platvormil kehtivad eranditult vastava võrgustiku andmekaitse sätted. 
Sotsiaalplugin jääb aktiivseks, kuni selle inaktiveerite või oma küpsised kustutate.

Suunised küpsiste kohta

c. Kui klõpsate pakkumise juurde viivale lingile või aktiveerite sotsiaalplugina, siis võib juhtuda, et isikuandmed jõuavad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda paiknevate riikide pakkujate kätte, kes ei taga isikuandmete töötlemisel Euroopa Liidu (EL) seisukohast ELi standarditele vastavat „asjakohast kaitsetaset“. Palun mõelge sellele asjaolule enne, kui klõpsate lingile või aktiveerite sotsiaalplugina ja käivitate sellega oma andmete edastamise.

5. Kasutusandmete analüüsimine; analüüsivahendite kasutamine

a. Soovime kohandada oma veebilehtede sisu võimalikult täpselt teie huvidest lähtudes ja parendada sel viisil teie jaoks oma pakkumust. Me kasutame kasutuseeliste ja veebilehtede eriti populaarsete valdkondade tuvastamiseks järgmist (järgmisi) analüüsivahendit (-vahendeid): Google Analytics, Adobe Analytics, Matomo

b. Nende analüüsivahendite kasutamisel võib toimuda andmete saatmine USAs asuvatesse serveritesse ja seal nende töötlemine. Palun arvestage sealjuures järgnevaga: USAs ei kehti isikuandmete töötlemisel Euroopa Liidu seisukohast lähtuvalt ELi standarditele vastav „nõuetekohane kaitsetase“. Samas on seda kaitsetaset võimalik siiski üksikettevõtete puhul asendada sertifitseerimisega niinimetatud ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel.

c. Kui te ei soovi, et kogume ja analüüsime nimetatud analüüsivahendeid kasutades teavet teie külastuste kohta meie veebilehtedel, on teil võimalik esitada selle kohta igal ajal tulevikku suunatud vastuväide („loobumine“).

Teie vastuväite rakendamiseks paigaldame teie brauserisse loobumisküpsise. Selle küpsise eesmärgiks on ainult teie vastuväite määramine. Palun arvestage, et tehnilistel põhjustel rakendub loobumisküpsis ainult selles brauseris, milles see paigaldati. Kui kustutate küpsised või kasutate mõnda teist brauserit või teist lõppseadet, siis palun teostage loobumine uuesti.

d. Alljärgnevalt leiate teavet meie poolt kasutatavate analüüsivahendite pakkujate ja vastava loobumisvõimaluse kohta:

i. Google Inc. („Google“):

Google on sertifitseeritud ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel.

Teil on võimalik oma andmete edastamist ning nende kogumist ja töötlemist Google‘i poolt takistada. Google teavitab sellest järgmise lingi kaudu:  tools.google.com/dlpage/gaoptout;

ii. Adobe Systems Inc. (“Adobe“)

Adobe on sertifitseeritud ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel.

Vastuväite esitamiseks analüüsimisele Adobe Analyticsit kasutades saate kasutada seda linki: www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

iii. InnoCraft Ltd. (“Matomo”)

6. Kasutuspõhine teave (suunamine ja ümbersuunamine)

Selleks et meil oleks võimalik oma internetiturundust (nt reklaambännerid) meie ümbersuunamispartnerite veebilehtedel (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick ja Vivaki) sihipärasemalt teie vajaduste ja huvidega kooskõlastada, kasutame niinimetatud ümbersuunamise tehnoloogiaid. Sealjuures salvestatakse küpsistes teie huvi meie toodete ja teenuste vastu. Neid küpsiseid loetakse ja kasutatakse teiste veebilehtede külastamise ajal, mis teevad koostööd meie ümbersuunamispartneritega, et teid oleks võimalik võimalikult teie huvidest lähtuvalt teavitada. Seda tehakse anonümiseeritult, s.t teid ei ole võimalik ümbersuunamise kaudu tuvastada.

Kui te ei soovi, et Daimler ja selle ümbersuunamispartnerid koguvad, salvestavad ja analüüsivad teavet teie külastuse kohta ning kohandavad reklaambännerid teie huvidega, on teil võimalik esitada selles suhtes igal ajal tulevikku suunatud vastuväide (loobumine).

Selle vastuväite tehniliseks rakendamiseks paigaldatakse teie brauserisse loobumisküpsis. Selle küpsise eesmärgiks on eranditult teie vastuväite määramine. Palun arvestage, et tehnilistel põhjustel rakendub loobumisküpsis ainult selles brauseris, millest see paigaldati. Kui kustutate küpsised või kasutate mõnda teist brauserit või teist lõppseadet, siis palun teostage loobumine uuesti.

Küpsiste kasutamist kolmandate isikute poolt on teil võimalik hallata ja inaktiveerida järgmisel veebilehel:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

7. Ohutus

Rakendame tehnilisi ja organisatoorseid turvameetmeid, et kaitsta teie andmeid, mida me haldame, manipulatsioonide, kaotamise, hävitamise ja autoriseerimata isikute ligipääsu eest. Parendame oma turvameetmeid pidevalt vastavalt tehnoloogilisele arengule.

8. Töötlemise õiguslikud alused

a. Kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, on see töötlemise õiguslikuks aluseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1, punkt a).

b. Isikuandmete töötlemisel teiega lepingu sõlmimise ettevalmistamise või täitmise eesmärgil on õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b.

c. Kui teie isikuandmete töötlemine on vajalik meie õiguslike kohustuste täitmiseks (nt andmete säilitamiseks), on meil selleks õigus vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile c.

d. Lisaks töötleme isikuandmeid meie õigustatud huvide ning kolmandate isikute õigustatud huvide kaitsmiseks vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f. Sellised õigustatud huvid on meie IT-süsteemide talitlusvõime säilitamine, aga ka meie ja kolmandate isikute toodete ja teenuste turustamine ning seaduse järgi vajalik dokumentatsioon ärikontaktide kohta. 

9. Teie isikuandmete kustutamine

Teie IP-aadressi ja teie internetiteenuse pakkuja nime, mille salvestame ainult turvakaalutlustel, kustutame me seitsme päeva möödudes. Üldjuhul kustutame me teie isikuandmed kohe, kui eesmärk, milleks me andmeid kogusime ja töötlesime, ära langeb. Pärast seda ajahetke toimub salvestamine ainult juhul, kui see on vajalik vastavalt Euroopa Liidu või selle Euroopa Liidu liikmesriigi, mille õigust meie suhtes kohaldatakse, seadustele, määrustele või muudele õigusaktidele.

10. Andmesubjekti õigused

a. Andmesubjektina on teil õigus saada teavet (isikuandmete kaitse üldmääruse art 15), andmete parandamisele (isikuandmete kaitse üldmääruse art 16), andmete kustutamisele (isikuandmete kaitse üldmääruse art 17), töötlemise piiramisele (isikuandmete kaitse üldmääruse art 18) ning samuti andmete edastamisele (isikuandmete kaitse üldmääruse art 20).

b. Kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, siis on teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmine ei mõjuta teie isikuandmete töötlemise seaduslikkust kuni tagasivõtmiseni. Samamoodi ei mõjuta see andmete edasist töötlemist teisel õiguslikul alusel, näiteks juriidiliste kohustuste täitmiseks (vt lõiget „Töötlemise õiguslikud alused“).

c. Vastuväite esitamise õigus
Teil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväide teiega seotud isikuandmete töötlemisele, mis toimub isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti e alusel (andmetöötlus avalikes huvides) või isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel (andmetöötlus huvide arvestamise alusel). Kui esitate vastuväite, jätkame teie isikuandmete töötlemist ainult juhul, kui suudame selleks tõestada veenvaid õiguspäraseid põhjuseid, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused või kui töötlemise eesmärk on õiguslike nõuete esitamine, teostamine või kaitsmine.

d. Palume teil esitada nõuded või selgitused võimaluse korral alljärgnevatel kontaktaadressidel:contact@daimler-truck.com

e. Kui olete seisukohal, et teie isikuandmete töötlemisel rikutakse kehtivaid õigusaktide nõudeid, on teil õigus esitada kaebus pädevale andmekaitse järelevalveasutusele (isikuandmete kaitse üldmääruse art 77).

11. Uudiskiri

Kui tellite ühe meie veebilehel pakutud uudiskirja, kasutatakse uudiskirja tellimisel esitatud andmeid ainult uudiskirja saatmiseks juhul, kui te ei anna nõusolekut täiendavaks kasutamiseks. Võite tellimuse igal ajal uudiskirjas ettenähtud loobumisvõimalust kasutades lõpetada.

12. Daimler AG keskne juurdepääsuteenus

Daimler AG keskse juurdepääsuteenusega saate end sisse logida Daimler-gruppi ja selle kaubamärkide kõikidel selle teenusega seotud veebilehtedel ja rakendustes. Daimler AG keskse juurdepääsuteenuse kasutustingimusi on teil võimalik vaadata järgmist linki kasutades:

Daimler AG keskse juurdepääsuteenuse kasutustingimused

 

13. Küpsised

Teavet meie poolt kasutatavate küpsiste ja nende funktsioonide kohta leiate meie küpsiseid käsitlevates juhistes.

Suunised küpsiste kohta

 

Latest update: Juuni 2020