Izjava o privatnosti

Voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je:

Daimler Truck AG (“We“)
Mercedesstraße 120
D-70372 Stuttgart
E-Mail: contact@daimler-truck.com

Data Protection Officer:

Daimler AG
Chief Officer Corporate Data Protection
HPC E600
D-70546 Stuttgart
Germany
E-Mail: data.protection@daimler.com

 

1. Zaštita podataka

Veselimo se vašem posjetu našim internetskim stranicama te vašem interesu za naše ponude. Zaštita vaših osobnih podataka nam je vrlo važna. U ovim napomenama o zaštiti podataka objašnjavamo kako prikupljamo vaše osobne podatke, što s njima činimo, za koje svrhe i na temelju kojih se pravnih osnova to događa te koja prava i zahtjevi su time vezani za vas. Dodatno upućujemo na smjernicu za zaštitu podataka tvrtke Daimler:

Smjernica za zaštitu podataka tvrtke Daimler

Naše napomene o zaštiti podataka za uporabu naših internetskih stranica i smjernica za zaštitu podataka tvrtke Daimler AG ne vrijede za vaše aktivnosti na internetskim stranicama društvenih mreža ili drugih davatelja aplikacija koje želite posjetiti putem poveznica na našim internetskim stranicama. Informirajte se na internetskim stranicama tih davatelja aplikacija o njihovim pravilima o zaštiti podataka.

2. Prikupljanje i obrada vaših osobnih podataka

a. Kada posjećujete naše internetske stranice, mi pohranjujemo određene podatke o pregledniku i operacijskom sustavu koje upotrebljavate, datum i vrijeme posjeta, status pristupa (npr. jeste li mogli pozvati internetsku stranicu ili ste dobili poruku o pogreški), uporabu funkcija internetske stranice, pojmove pretrage koje ste eventualno unijeli, učestalost pozivanja pojedinačnih internetskih stranica, naziv pozvanih datoteka, prenesenu količinu podataka, internetsku stranicu s koje ste došli na naše internetske stranice i internetsku stranicu koju ste posjetili s naših internetskih stranica, bilo da ste kliknuli na poveznice na našim internetskim stranicama ili da ste izravno unijeli domenu u polje za unos iste registarske kartice (odnosno istog prozora) vašeg preglednika, čime ste otvorili naše internetske stranice. Osim toga iz sigurnosnih razloga, posebno radi prevencije i prepoznavanja napada na naše internetske stranice ili pokušaja prevare, pohranjujemo vašu IP adresu i naziv vašeg davatelja internetskih usluga na razdoblje od sedam dana.

b. Druge osobne podatke pohranjujemo samo ako ste nam ih sami naveli, npr. u okviru registracije, obrasca za kontakt, upitnika, nagradne igre ili radi realizacije ugovora, a i u tim slučajevima samo ako nam je to dopušteno na temelju privole koju ste dali ili prema važećim zakonskim propisima (više informacija pronaći ćete u nastavku u odjeljku “Pravne osnove obrade”).

c. Niste obvezni zakonski niti ugovorno dostaviti nam svoje osobne podatke. No, moguće je da određene funkcije naših internetskih stranica ovise o dostavi osobnih podataka. Ako u tim slučajevima ne dostavite osobne podatke, to može dovesti do toga da funkcije nisu raspoložive ili u samo ograničeno raspoložive.

3. Svrhe uporabe

a. Osobne podatke prikupljene pri posjetu našim internetskim stranicama upotrebljavamo kako biste stranice upotrebljavali što je moguće praktičnije, kao i da svoje IT sustave zaštitimo od napada i drugih protuzakonitih radnji.

b. Ako nam navedete druge osobne podatke, npr. u okviru registracije, obrasca za kontakt, upitnika, nagradne igre ili radi realizacije ugovora, te podatke upotrebljavamo u navedene svrhe, u svrhe upravljanja klijentima i – ako je potrebno – u svrhe odvijanja i obračuna mogućih poslova, ali samo u za to potrebnom opsegu.

4. Prijenos osobnih podataka trećim stranama; plug-ini društvenih mreža

a. Naše internetske stranice mogu sadržavati i ponude trećih strana. Ako kliknete na jednu takvu ponudu, prenosimo podatke odnosnom davatelju usluga u potrebnom opsegu (npr. podatak da ste tu ponudu pronašli kod nas i eventualno druge informacije koje ste nam za to već naveli na našim internetskim stranicama). 

b.  Ako na našim internetskim stranicama upotrebljavate takozvane “Social Plug-ins”, plug-ine društvenih mreža, poput Facebooka, Twittera i Google+, integriramo ih na sljedeći način:
kada posjećujete naše internetske stranice, plug-ini društvenih mreža su deaktivirani, tj. ne obavlja se prijenos nikakvih podataka operateru ovih mreža. Ako želite upotrebljavati neku od navedenih mreža, kliknite na odnosni plug-in kako biste uspostavili izravnu vezu s poslužiteljem odnosne mreže.
Ako na toj mreži imate korisnički račun i ako ste u trenutku aktivacije plug-ina bili prijavljeni, mreža vaš posjet našim internetskim stranicama može povezati s vašim korisničkim računom. Ako to želite izbjeći, odjavite se s mreže prije aktivacije plug-ina. Posjet drugim internetskim stranicama tvrtke Daimler društvena mreža ne može povezati ako niste aktivirali i plug-in društvene mreže koji tamo postoji.
Ako aktivirate plug-in, mreža prenosi sadržaje koji su time postali raspoloživi izravno na vaš preglednik, koji ih integrira u naše internetske stranice. U ovoj situaciji može doći i do prijenosa podataka koje je inicirala i kojima upravlja odnosna društvena mreža. Za vaše povezivanje na društvenu mrežu, prijenose podataka koji se odvijaju između mreže i vašeg sustava i za vaše interakcije na toj platformi vrijede isključivo pravila o zaštiti podataka odnosne mreže.
Plug-in društvenih mreža ostaje aktivan dok ga ne deaktivirate ili dok ne izbrišete kolačiće.

Napomene o kolačićima

c. Ako kliknete na poveznicu na ponudu ili aktivirate plug-in društvenih mreža, može se dogoditi da osobni podaci prispiju do davatelja usluga u zemljama izvan Europskog gospodarskog prostora koje s gledišta Europske unije (“EU”) ne jamče “primjerenu razinu zaštite” za obradu osobnih podataka koja odgovara EU standardima. Imajte na umu ovu okolnost prije nego kliknete na poveznicu ili aktivirate plug-in društvenih mreža i time pokrenete prijenos svojih podataka. 

5. Evaluacija podataka o uporabi; primjena alata za analizu 

a. Sadržaje naših internetskih stranica želimo ciljano što je moguće više prilagoditi vašim interesima i na taj način za vas poboljšati našu ponudu. Za prepoznavanje sklonosti uporabe i posebno popularnih područja internetskih stranica upotrebljavamo sljedeće alate za analizu: Google Analytics, Adobe Analytics, Matomo

b. Kod primjene ovih alata za analizu, podaci se mogu prenijeti na poslužitelj koji se nalazi u SAD-u i tamo obrađivati. Imajte na umu sljedeće: s gledišta Europske unije u SAD-u ne postoji “primjerena razina zaštite” za obradu osobnih podataka koja odgovara EU standardima. Ovu razinu zaštite može međutim za pojedinačne tvrtke zamijeniti certifikacija u skladu s takozvanim štitom privatnosti, “EU-U.S. Privacy Shield”. 

c. Ako ne želite da uz primjenu navedenih alata za analizu prikupljamo i analiziramo informacije o vašem posjetu našim internetskim stranicama, uvijek možete odabrati daljnje izuzeće (“Opt-Out”).

Vaše izuzeće implementiramo postavljanjem Opt-Out kolačića na vašem pregledniku. Ovaj kolačić služi samo dodjeli vašeg izuzeća. Napominjemo da Opt-Out kolačić iz tehničkih razloga funkcionira samo u pregledniku u kojem je postavljen. Ako izbrišete kolačiće ili upotrebljavate drugi preglednik, odnosno drugi krajnji uređaj, ponovno ćete morati instalirati Opt-Out kolačić.

d. U nastavku ćete pronaći informacije o davatelju usluga alata za analizu koje upotrebljavamo i odnosnu Opt-Out mogućnost:

i. Google Inc. (“Google”):

Google je certificiran u skladu s takozvanim štitom privatnosti, “EU-U.S. Privacy Shield”.

Možete onemogućiti tvrtki Google prijenos vaših podataka i njihovo prikupljanje i obradu. Informacije o tome tvrtka Google daje na sljedećoj poveznici: tools.google.com/dlpage/gaoptout;

ii. Adobe Systems Inc. (“Adobe”)

Adobe je certificiran u skladu s takozvanim štitom privatnosti, “EU-U.S. Privacy Shield”.

Izuzeće od analize putem proizvoda Adobe Analytics možete dobiti putem sljedeće poveznice: www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

iii. InnoCraft Ltd. (“Matomo”)

6. Informacije temeljene na uporabi (ciljano oglašavanje i remarketing)

Kako bismo mogli uskladiti svoj mrežni marketing (npr. oglašavanje putem reklamnih natpisa) na internetskim stranicama naših partnera za remarketing (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick i Vivak) ciljano s vašim potrebama i interesima, upotrebljavamo takozvane tehnologije remarketinga. Pritom se u kolačićima pohranjuju vaši interesi za našim proizvodima i uslugama. Ti se kolačići učitavaju i upotrebljavaju pri posjetu drugim internetskim stranicama koje surađuju s našim partnerima za remarketing kako bismo vas u najvećoj mogućoj mjeri informirali u skladu s vašim interesima. To se odvija anonimno, tj. putem remarketinga nije vas moguće identificirati.

Ako ne želite da tvrtka Daimler i njezini partneri za remarketing prikupljaju, pohranjuju i analiziraju informacije o vašem posjetu te da usklađuju reklamne natpise s vašim interesima, uvijek možete odabrati daljnje izuzeće (Opt-Out).

Za tehničko provođenje ovog izuzeća u vaš se preglednik pohranjuje Opt-Out kolačić. Ovaj kolačić služi samo za dodjelu vašeg izuzeća. Napominjemo da Opt-Out kolačić iz tehničkih razloga funkcionira samo u pregledniku u kojem je postavljen. Ako izbrišete kolačiće ili upotrebljavate drugi preglednik, odnosno drugi krajnji uređaj, ponovno ćete morati instalirati Opt-Out kolačić.

Opciju uporabe kolačića od strane trećih davatelja usluga možete deaktivirati ili njome upravljati na sljedećoj internetskoj stranici:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

7. Sigurnost

Primjenjujemo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere za zaštitu vaših podataka kojima upravljamo od manipulacija, gubitka, uništenja i pristupa neovlaštenih osoba. Naše se sigurnosne mjere stalno poboljšavaju u skladu s tehnološkim razvojem.

8. Pravne osnove za obradu

a. Ako ste nam dali privolu za obradu vaših osobnih podataka, ona predstavlja pravnu osnovu za obradu (čl. 6. st. 1. t. (a) OUZP-a.

b. Za obradu osobnih podataka za svrhe iniciranja ili ispunjavanja ugovora s vama, zakonska osnova je čl. 6. st. 1. t. (b) OUZP-a.

c. Ako je obrada vaših osobnih podataka potrebna radi ispunjavanja naših zakonskih obveza (npr. radi čuvanja podataka), ovlašteni smo za to u skladu s čl. 6. st. 1. t. (c) OUZP-a.

d. Osim toga obrađujemo osobne podatke u svrhe zaštite naših legitimnih interesa i interesa treće strane u skladu s čl. 6. st. 1. t. (f) OUZP-a. Takvi legitimni interesi su održavanje funkcionalnosti naših IT sustava, ali i stavljanje na tržište vlastitih proizvoda i proizvoda i usluga drugih proizvođača te zakonski obvezna dokumentacija o poslovnim kontaktima.

9. Brisanje vaših osobnih podataka

Vašu IP adresu i naziv vašeg davatelja internetskih usluga koje pohranjujemo iz sigurnosnih razloga brišemo nakon sedam dana. Brišemo i vaše osobne podatke čim više ne postoji svrha zbog koje smo ih prikupljali i obrađivali. Dulje od tog razdoblja pohranjivanje se obavlja samo ako je to potrebno na temelju zakona, uredbi ili drugih zakonskih propisa Europske unije ili države članice Europske unije koji se primjenjuju na nas.

10. Prava ispitanika

a. Kao ispitanik, tj. osoba na koju se odnosi obrada podataka, imate pravo na informacije (čl. 15. OUZP-a), ispravak (čl. 16. OUZP-a), brisanje podataka (čl. 17. OUZP-a), ograničenje obrade (čl. 18. OUZP-a) i prenosivost podataka (čl. 20. OUZP-a).

b. Ako ste nam dali privolu za obradu vaših osobnih podataka, imate pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne dovodi u pitanje zakonitost obrade vaših osobnih podataka do trenutka povlačenja privole. Jednako tako ne dovodi se u pitanje daljnja obrada ovih podataka na temelju neke druge pravne osnove, kao što je ispunjavanje zakonskih obveza (usp. odjeljak “Pravne osnove za obradu”).

c. Pravo na prigovor
Imate pravo, iz razloga koji nastaju iz vaše posebne situacije, u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka koja se provodi na temelju čl. 6. st. 1. t (e) OUZP-a (obrada podataka u javnom interesu) ili čl. 6. st. 1. t. (f) OUZP-a (obrada podataka na temelju usklađivanja interesa). Ako podnesete prigovor, vaše osobne podatke dalje ćemo obrađivati samo ako za to možemo dokazati uvjerljive legitimne razloge koji imaju prednost pred vašim interesima, pravima i slobodama ili ako obrada služi za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

d. Vaše zahtjeve ili izjave po mogućnosti nam proslijedite na sljedeću adresu za kontakt:contact@daimler-truck.com

e. Ako smatrate da se obrada vaših osobnih podataka kosi sa zakonskim propisima, imate pravo na pritužbu kod nadležnih tijela za nadzor zaštite podataka (čl. 77. OUZP-a).

11. Bilten

Ako se predbilježite za bilten koji nudimo na našoj internetskoj stranici, podaci navedeni pri prijavi za bilten upotrebljavat će se samo za slanje biltena ako niste pristali na daljnju uporabu. Predbilježbu možete otkazati u svakom trenutku putem mogućnosti za odjavu predviđenu u biltenu.

12. Središnji servis za pristup tvrtke Daimler AG

Putem središnjeg servisa za pristup tvrtke Daimler AG možete se prijaviti na sve internetske stranice i aplikacije grupe Daimler i njezinih marki koje su povezane na ovaj servis. Uvjete za uporabu središnjeg servisa za pristup tvrtke Daimler AG možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Uvjeti za uporabu središnjeg servisa za pristup tvrtke Daimler AG

 

13. Kolačići

Informacije o kolačićima koje upotrebljavamo i njihovim funkcijama pronaći ćete u našim napomenama o kolačićima.

Napomene o kolačićima

 

Latest update: Lipanj 2020