Privatumo politika

Atsakingas asmuo pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą yra:

Daimler Truck AG (“We“)
Mercedesstraße 120
D-70372 Stuttgart
E-Mail: contact@daimler-truck.com

Data Protection Officer:

Daimler AG
Chief Officer Corporate Data Protection
HPC E600
D-70546 Stuttgart
Germany
E-Mail: data.protection@daimler.com

 

1. Duomenų apsauga

Mes džiaugiamės Jūsų apsilankymu mūsų tinklalapiuose ir Jūsų susidomėjimu mūsų pasiūlymais. Jūsų su asmenimis susijusių duomenų apsauga mums yra svarbus reikalas. Šiose duomenų apsaugos nuorodose mes paaiškiname, kaip mes renkame Jūsų su asmenimis susijusius duomenis, ką mes su jais darome, kokiais tikslais ir kokiais teisiniais pagrindais tai vyksta, ir kokios teisės ir reikalavimai Jums su tuo siejasi. Papildomai mes nurodome “Daimler” duomenų apsaugos direktyvą:

“Daimler” duomenų apsaugos direktyva

Mūsų duomenų apsaugos nuorodos dėl naudojimosi mūsų tinklalapiais ir “Daimler AG” duomenų apsaugos direktyva negalioja Jūsų veiklai socialinių tinklų ar kitų teikėjų tinklalapiuose, kuriuos Jūs galite pasiekti mūsų tinklalapiuose esančiais saitais. Šių teikėjų tinklalapiuose išsiaiškinkite jų duomenų apsaugos nuostatas.

2. Jūsų su asmenimis susijusių duomenų rinkimas ir apdorojimas

a. Kai lankotės mūsų tinklalapiuose, mes įrašome tam tikrus duomenis apie Jūsų naudojamą naršyklę ir operacinę sistemą, apsilankymo datą ir laiką, prieigos būseną (pvz., ar Jums pavyko atverti tinklalapį, ar gavote klaidos pranešimą), naudojimąsi tinklalapio funkcijomis, Jūsų galimai įvestus paieškos terminus, dažnumą, kuriuo Jūs atveriate atskirus tinklalapius, peržiūrėtų failų pavadinimus, perduotų duomenų kiekį, tinklalapį, iš kurio Jūs patekote į mūsų tinklalapius, ir tinklalapį, kuriame Jūs lankotės iš mūsų tinklalapių, ar tuo tikslu spustelėdami saitus mūsų tinklalapiuose, ar įvesdami domeną tiesiai į savo naršyklės to paties skirtuko (ar to paties lango), kuriame Jūs atvėrėte mūsų tinklalapius, įvesties laukelį. Be to, saugumo sumetimais, ypač atakų prieš mūsų tinklalapius arba bandymų sukčiauti prevencijai ir atpažinimui, septynias dienas mes saugome Jūsų IP adresą ir Jūsų interneto paslaugų teikėjo pavadinimą.

b. Kitus su asmenimis susijusius duomenis mes saugome tik tuo atveju, jei Jūs mums šiuos duomenis nurodote, pvz., per registraciją, kontaktinę formą, apklausą, konkursą ar sutarties vykdymui, be to, ir šiais atvejais tik tiek, kiek mums tai yra leidžiama remiantis Jūsų suteiktu sutikimu arba pagal galiojančius teisės aktus (daugiau informacijos šia tema rasite toliau, skirsnyje “Teisiniai apdorojimo pagrindai”).

c. Jūs nei įstatymiškai, nei pagal sutartį nesate įpareigoti perleisti savo su asmenimis susijusius duomenis. Tačiau yra įmanoma, kad tam tikros mūsų tinklalapių funkcijos priklauso nuo su asmenimis susijusių duomenų perleidimo. Jei Jūs šiais atvejais neperleisite su asmenimis susijusių duomenų, dėl to gali nutikti, kad funkcijos bus neprieinamos arba prieinamos tik ribotai.

3. Naudojimo tikslai

a. Per apsilankymą mūsų tinklalapiuose surinktus su asmenimis susijusius duomenis mes naudojame tam, kad juos valdytume kuo patogiau Jums, bei kad apsaugotume savo IT sistemas nuo atakų ir kitų neteisėtų veiksmų.

b. Tiek, kiek Jūs mums nurodote kitus su asmenimis susijusius duomenis, pvz., per registraciją, kontaktinę formą, apklausą, konkursą ar sutarties vykdymui, mes šiuos duomenis naudojame minėtais tikslais, klientų tvarkymo tikslais ir – jei reikia – galimų verslo procesų vykdymo ir apskaitos tikslais, kaskart tam reikalinga apimtimi.

4. Su asmenimis susijusių duomenų perdavimas tretiesiems asmenims; socialiniai papildiniai

a. Mūsų tinklalapiai taip pat gali turėti trečiųjų šalių pasiūlymų. Jei spustelėsite tokį pasiūlymą, mes perduosime reikiamos apimties duomenis atitinkamam teikėjui (pvz., duomenį, kad Jūs šį pasiūlymą radote pas mus, ir, jei reikia, kitą informaciją, kurią Jūs tam jau nurodėte mūsų tinklalapiuose).

b. Kai mes savo tinklalapiuose naudojame socialinių tinklų, tokių kaip “Facebook”, “Twitter” ir “Google+”, vadinamuosius “socialinius papildinius”, mes juos integruojame taip:
Kai lankotės mūsų tinklalapiuose, socialiniai papildiniai yra pasyvinti, t. y., nevyksta jokių duomenų perdavimas šių tinklų operatoriams. Jei norite naudotis kuriuo nors iš tinklų, spustelėkite atitinkamą socialinį papildinį, kad užmegztumėte tiesioginį ryšį su atitinkamo tinklo serveriu.
Jei Jūs tame tinkle turite naudotojo paskyrą, ir socialinio papildinio aktyvinimo metu esame jame prisijungę, tinklas gali priskirti Jūsų apsilankymą mūsų tinklalapiuose Jūsų naudotojo paskyrai. Jei norite to išvengti, prieš socialinio papildinio aktyvinimą atsijunkite nuo tinklo. Apsilankymo kituose “Daimler” tinklalapiuose socialinis tinklas priskirti negali, kol Jūs neaktyvinsite ir ten esančio socialinio papildinio.
Jei aktyvinsite socialinį papildinį, tinklas perduos tokiu būdu prieinamais tampančius turinius tiesiai į Jūsų naršyklę, kuri juos integruoja į mūsų tinklalapius. Šioje situacijoje taip pat gali vykti duomenų perdavimai, kuriuos inicijuoja ir valdo atitinkamas socialinis tinklas. Jūsų ryšiui su socialiniu tinklu, tarp tinklo ir Jūsų sistemos vykstantiems duomenų perdavimams ir Jūsų bendravimams šioje platformoje galioja tiktai atitinkamo tinklo duomenų apsaugos nuostatos.
Socialinis papildinys išlieka aktyvus tol, kol Jūs jį pasyvinsite, arba pašalinsite savo slapukus.

Slapukų nuorodos

c. Jei spustelėsite kurio nors pasiūlymo saitą arba aktyvinsite socialinį papildinį, gali būti, kad su asmenimis susiję duomenys pateks teikėjams šalyse už Europos ekonominės erdvės ribų, kurie Europos Sąjungos (“ES”) požiūriu neužtikrina ES standartus atitinkančio “tinkamo apsaugos lygio” su asmenimis susijusių duomenų apdorojimui. Prisiminkite šią aplinkybę, prieš spustelėdami kurį nors saitą arba aktyvindami socialinį papildinį ir taip paleisdami Jūsų duomenų perdavimą.

5. Naudojimosi duomenų analizė; analizės įrankių naudojimas

a. Mes norime mūsų tinklalapių turinius kuo tikslingiau suderinti su Jūsų interesais, ir tokiu būdu pagerinti mūsų pasiūlymą Jums. Kad atpažintume naudojimosi pomėgius ir ypač populiarias tinklalapių sritis, mes naudojame šį (šiuos) analizės įrankį (-ius): “Google Analytics”, “Adobe Analytics”, “Matomo”.

b. Naudojant šiuos analizės įrankius, į JAV esančius serverius gali būti perduodami ir ten apdorojami duomenys. Šiuo klausimu prašome atkreipti dėmesį į tai: JAV nėra Europos Sąjungos požiūriu ES standartus atitinkančio “tinkamo apsaugos lygio” su asmenimis susijusių duomenų apdorojimui. Šį apsaugos lygį atskiroms įmonėms visgi galima pakeisti sertifikavimu pagal vadinamąjį ES ir JAV “privatumo skydą”.

c. Jei nenorite, kad mes, naudodami nurodytus analizės įrankius, rinktume ir analizuotume informaciją apie Jūsų apsilankymą mūsų tinklalapiuose, Jūs tam bet kada galite prieštarauti ateičiai (“Opt-Out” – “atsisakyti”).

Jūsų prieštaravimą mes įgyvendinsime Jūsų naršyklėje nustatydami atsisakymo slapuką. Šis slapukas yra skirtas tik priskirti Jūsų prieštaravimą. Prašome atminti, kad atsisakymo slapukas dėl techninių priežasčių veikia tik toje naršyklėje, kurioje jis buvo nustatytas. Jei pašalinsite slapukus arba naudosite kitą naršyklę ar kitą galinį prietaisą, atlikite atsisakymą iš naujo.

d. Toliau rasite informaciją apie mūsų naudojamų analizės įrankių teikėjus ir atitinkamą atsisakymo galimybę:

i. Google Inc. (“Google”):

“Google” yra sertifikuota pagal ES ir JAV “privatumo skydą”.

Jūs galite užkirsti kelią Jūsų duomenų perdavimui ir “Google” atliekamam jų rinkimui ir apdorojimui. Apie tai “Google” informuoja šiuo saitu:tools.google.com/dlpage/gaoptout;

ii. Adobe Systems Inc. (”Adobe”)

“Adobe” yra sertifikuota pagal ES ir JAV “privatumo skydą”.

Kad prieštarautumėte produkto “Adobe Analytics” atliekamai analizei, galite vadovautis šiuo saitu: www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

iii. InnoCraft Ltd. (“Matomo”)

Naudojimusi paremta informacija (“Targeting” ir “Retargeting”)

Tam, kad galėtume savo internetinę rinkodarą (pvz., reklamjuostes) savo “Retargeting” partnerių (“Flashtalking”, “Google Adwords”, “Google Doubleclick” ir “Vivaki”) tinklalapiuose tikslingiau suderinti su Jūsų poreikiais ir interesais, mes naudojame vadinamąsias “Retargeting” technologijas. Tai reiškia, kad slapukuose yra įrašomas Jūsų susidomėjimas mūsų produktais ir paslaugomis. Šie slapukai, lankantis kituose tinklalapiuose, kurie bendradarbiauja su mūsų “Retargeting” partneriais, yra perskaitomi ir naudojami, kad Jūs galima būtų informuoti kuo labiau pagal interesus. Tai vyksta anonimizuotai, t. y., per “Retargeting” Jūs negalite būti identifikuoti.

Jei nenorite, kad “Daimler” ir jos “Retargeting” partneriai rinktų, saugotų ir analizuotų informaciją apie Jūsų apsilankymą bei derintų reklamjuostes pagal Jūsų interesus, Jūs tam bet kada galite prieštarauti ateičiai (atsisakyti).

Dėl techninio šio prieštaravimo įgyvendinimo Jūsų naršyklėje yra nustatomas atsisakymo slapukas. Šis slapukas yra skirtas tiktai priskirti Jūsų prieštaravimą. Prašome atminti, kad atsisakymo slapukas dėl techninių priežasčių gali būti naudojamas tik tai naršyklei, iš kurios jis buvo nustatytas. Jei pašalinsite slapukus arba naudosite kitą naršyklę ar kitą galinį prietaisą, atlikite atsisakymą iš naujo.

Jūs galite trečiųjų šalių teikėjų slapukų naudojimą valdyti ir pasyvinti toliau nurodytame tinklalapyje:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

7. Sauga

Mes naudojame technines ir organizacines saugos priemones, kad apsaugotume Jūsų duomenis, kuriuos mes tvarkome, nuo manipuliacijų, praradimo, sunaikinimo ir nuo leidimo neturinčių asmenų prieigos. Mes nuolat tobuliname savo saugos priemones, atsižvelgdami į technologinį vystymąsi.

8. Teisiniai apdorojimo pagrindai

a. Tiek, kiek Jūs mums suteikėte sutikimą apdoroti Jūsų su asmenimis susijusius duomenis, jis sudarė teisinį apdorojimo pagrindą (BDAR 6 str. 1 dalies a punktas).

b. Su asmenimis susijusių duomenų apdorojimo ryšių užmezgimo arba sutarties su Jumis vykdymo tikslais teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b punktas.

c. Tiek, kiek Jūsų su asmenimis susijusių duomenų apdorojimas yra reikalingas vykdyti mūsų teisinius įsipareigojimus (pvz., dėl duomenų saugojimo), mes tam turime teisę pagal BDAR 6 str. 1 dalies c punktą.

d. Be to, mes apdorojame su asmenimis susijusius duomenis mūsų teisėtų interesų bei trečiųjų asmenų teisėtų interesų gynimo tikslais pagal BDAR 6 str. 1 dalies f punktą. Tokie teisėti interesai yra mūsų IT sistemų veiksmingumo išsaugojimas, bet taip pat ir savų ir svetimų produktų ir paslaugų pateikimas į rinką ir teisėtai turima verslo kontaktų dokumentacija.

9. Jūsų su asmenimis susijusių duomenų šalinimas

Jūsų IP adresą ir Jūsų interneto paslaugų teikėjo pavadinimą, kuriuos mes saugome tik saugumo sumetimais, mes šaliname po septynių dienų. Be to, mes šaliname Jūsų su asmenimis susijusius duomenis tada, kai tik atkrinta tikslas, kuriuo mes surinkome ir apdorojome duomenis. Po šio laiko momento saugojimas vyksta tik tuo atveju, jei tai yra reikalinga pagal Europos Sąjungos arba Europos Sąjungos valstybės narės įstatymus, reglamentus ar kitus teisės aktus, kurie mums yra taikomi.

10. Duomenų subjekto teisės

a. Kaip su duomenų apdorojimu susijęs asmuo Jūs turite teisę į informaciją (BDAR 15 str.), ištaisymą (BDAR 16 str.), duomenų šalinimą (BDAR 17 str.), apdorojimo apribojimą (BDAR 18 str.) bei duomenų perkeliamumą (BDAR 20 str.).

b. Jei Jūs sutikote su mūsų vykdomu Jūsų su asmenimis susijusių duomenų apdorojimu, Jūs turite teisę sutikimą bet kada atšaukti. Jūsų su asmenimis susijusių duomenų apdorojimo teisėtumui iki atšaukimo atšaukimas įtakos neturi. Lygiai taip pat tai neturi įtakos tolesniam šių duomenų apdorojimui dėl kitokio teisinio pagrindo, pavyzdžiui, kad įvykdyti teisinius įsipareigojimus (plg. skirsnį “Teisiniai apdorojimo pagrindai”).

c. Teisė prieštarauti
Jūs turite teisę dėl priežasčių, kylančių dėl Jūsų ypatingos situacijos, bet kada pateikti prieštaravimą dėl Jus liečiančių su asmenimis susijusių duomenų apdorojimo, kuris vyksta remiantis BDAR 6 str. 1 dalies e) punktu (Duomenų apdorojimas viešojo intereso tikslu) arba BDAR 6 str. 1 dalies f) punktu (Duomenų apdorojimas interesų svarbos nustatymo pagrindu). Jei pateiksite prieštaravimą, mes Jūsų su asmenimis susijusius duomenis toliau apdorosime tik tiek, kiek mes tam galėsime įrodyti privalomas teisėtas priežastis, kurios nusveria Jūsų interesus, teises ir laisves, arba tiek, kiek apdorojimas yra reikalingas pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

d. Mes Jūsų prašome savo reikalavimus ar pareiškimus pagal galimybes pateikti toliau nurodytu kontaktiniu adresu: contact@daimler-truck.com

e. Jei manote, kad Jūsų su asmenimis susijusių duomenų apdorojimas nusižengia įstatymų reikalavimams, Jūs turite teisę jį apskųsti kompetentingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai (BDAR 77 str.).

11. Naujienlaiškis

Jei užsiprenumeruosite kurį nors mūsų tinklalapyje siūlomą naujienlaiškį, per naujienlaiškio prenumeratą nurodyti duomenys bus naudojami tik naujienlaiškiui siųsti, nebent Jūs sutiksite su platesniu naudojimu. Prenumeratą Jūs bet kada galėsite baigti, pasinaudodami naujienlaiškyje numatyta išsiregistravimo galimybe.

12. “Daimler AG” centralizuotos prieigos paslauga

Su “Daimler AG” centralizuota prieigos paslauga Jūs galite prisijungti visuose prie šios paslaugos prijungtuose “Daimler” grupės ir jos prekių ženklų tinklalapiuose ir programose. Naudojimosi “Daimler AG” centralizuota prieigos paslauga sąlygas Jūs galite atverti šiuo saitu:

Naudojimosi “Daimler AG” centralizuota prieigos paslauga sąlygos

 

13. Slapukai

Informacijos apie mūsų naudojamus slapukus ir jų funkcijas rasite mūsų slapukų nuorodose.

Slapukų nuorodos

 

Latest update: Birželio 2020