Personvern

Personvernansvarlig i betydning av personvernforordningen er:

Daimler Truck AG (“We“)
Mercedesstraße 120
D-70372 Stuttgart
E-Mail: contact@daimler-truck.com

Data Protection Officer:

Daimler AG
Chief Officer Corporate Data Protection
HPC E600
D-70546 Stuttgart
Germany
E-Mail: data.protection@daimler.com

Personvernombud:

Daimler AG
Konsernets personvernombud
HPC G353
D-70546 Stuttgart
Tyskland
e-post: data.protection@daimler.com

 

1. Personvern

Vi gleder oss til ditt besøk på våre nettsider og din interesse for våre tilbud. Beskyttelsen av dine personopplysninger er et viktig anliggende for oss. I denne informasjon om personvern forklarer vi hvordan vi samler inn dine personopplysninger, hva vi gjør med disse, for hvilke formål og på hvilket rettsgrunnlag dette skjer, og hvilke rettigheter og krav for deg er forbundet med dette. I tillegg henviser vi deg til Daimler-retningslinje for personvern:

Daimler retningslinje for personvern

Vår informasjon om personvern for bruken av våre nettsider og retningslinjene for personvern til Daimler AG gjelder ikke for dine aktiviteter på nettsidene til sosiale nettverk eller andre tilbydere, som du kan treffe via lenkene på våre nettsider. Vennligst informer deg på nettsidene til disse tilbyderne om deres personvernbestemmelser.

2. Innsamling og behandling av dine personopplysninger

a. Når du besøker våre nettsider, lagrer vi bestemte opplysninger til den av deg benyttede nettleser og operativsystem, datoen og klokkeslettet for besøket, tilgangsstatusen (f. eks. om du kunne åpne en nettside eller mottok en feilmelding), bruken av funksjonen på nettsiden, de av deg muligens innleste søkebegrepene, hyppigheten som du åpner de enkelte nettsidene med, betegnelsen for åpnede filer, den overførte datamengden, nettsiden som du er kommet fra til våre nettsider, og nettsiden som du besøker fra våre nettsider, enten ved å klikke på lenker fra våre nettsider eller har åpnet et domene i inntastingsfeltet i det samme registerkortet (hhv. i samme vindu) til din nettleser, som du har åpnet våre nettsider i. Dessuten lagrer vi av sikkerhetsgrunner, spesielt til forebyggelse og registrering av angrep på våre nettsider eller bedrageriforsøk, for varigheten av sju dager din IP-adresse og navnet på din internett service provider.

b. Andre personopplysninger lagrer vi bare, hvis du meddeler oss disse dataene f. eks. Innenfor rammen av en registrering, et kontaktskjema, en rundspørring, en premiekonkurranse eller for gjennomføring av en avtale, og også i disse tilfeller bare i den utstrekning det er tillatt på grunn av et samtykke som du har gitt oss eller ifølge de gyldige rettsregler (du finner ytterligere informasjon om dette nede i avsnittet “Rettsgrunnlag for behandling”).

c. Du er verken ved lov eller avtale forpliktet til å overlate dine personopplysninger til oss. Det er imidlertid mulig at bestemte funksjoner på våre nettsider er avhengig av at du gir oss personopplysninger. Dersom du i disse tilfeller ikke gir oss personopplysninger, kan dette føre til at funksjoner ikke eller bare innskrenket er tilgjengelige.

3. Bruksformål

a. Personopplysninger som samles inn ved et besøk på våre nettsider benytter vi for å gjøre driften av disse mest mulig komfortabel for deg samt å beskytte våre IT-systemer mot angrep og ulovlige handlinger.

b. I den utstrekning du melder oss ytterligere personopplysninger, f. eks. innenfor rammen av en registrering, et kontaktskjema, en premiekonkurranse eller for gjennomføring av en avtale, bruker vi disse dataene til de nevnte formålene, for kundeadministrasjon og – såfremt nødvendig – for avvikling og avregning av eventuelle forretningsprosesser, hhv. i det for dette nødvendige omfang.

4. Overføring av personopplysninger til tredjeparter; social plug-ins

a. Våre nettsider kan også inneholde tilbud fra tredjeparter. Når du klikker på et slikt tilbud, overfører vi, i nødvendig omfang, data til den respektive tilbyderen (f. eks. om at du har funnet dette tilbudet hos oss og eventuelt ytterligere informasjon som du for dette allerede har angitt på våre nettsider).

b. Når vi på våre nettsider benytter såkalte “Social plug-ins” som Facebook, Twitter og Google+ inkluderer vi disse som følgende:
Når du besøker våre nettsider er social plug-ins deaktivert, dvs. det foregår ingen overføring av noen som helst data til operatøren av dette nettverket. Dersom du vil benytte et av nettverkene, klikk på den respektive social plug-in for å opprette en direkte forbindelse med serveren til det respektive nettverket.
Hvis du har en brukerkonto hos nettverket og i øyeblikket for aktiveringen av social plug-ins er logget inn der, kan nettverket tilordne ditt besøk på våre nettsider din brukerkonto. Hvis du vil unngå det, logg deg før aktiveringen av social plug-ins ut av nettverket. Besøket på andre Daimler-nettsider kan ikke tilordne et sosialt nettverk, før du ikke også har aktivert en social plug-in som finnes der.
Når du aktiverer en social plug-in, overfører nettverket innhold, som ved dette blir tilgjengelige, direkte til din nettleser, som integrerer deg i våre nettsider. I denne situasjonen kan det også foregå dataoverføringer som initieres og styres av det respektive sosiale nettverket. For din forbindelse til et sosialt nettverk, dataoverføringer som finner sted mellom nettverket og ditt system og for interaksjoner på denne plattformen gjelder utelukkende personvernbestemmelsene for det respektive nettverket.
Social plug-in blir aktiv til du deaktiverer eller sletter dine informasjonskapsler.

Informasjonskapsel-henvisninger

c. Når du klikker på lenken til et tilbud eller aktiverer en social plug-in, kan det skje at det sendes personopplysninger til tilbydere utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, som fra synspunktet til Den europeiske union (“EU”) ikke garanterer et tilsvarende “rimelig beskyttelsesnivå” som er i samsvar med EU-standarder for behandlingen av personopplysninger. Tenk over dette forholdet før du klikker på en lenke eller aktiverer en social plug-in og derved utløser en overføring av dine data.

5. Evaluering av brukerdata; bruk av analyse-verktøy

a. Vi vil avstemme innholdet på våre nettsider mest mulig målnøyaktig til dine interesser og på denne måten forbedre vårt tilbud for deg. For å gjenkjenne tilbøyeligheter og spesielt populære områder på nettsidene, benytter vi følgende analyse-verktøy(er): Google Analytics, Adobe Analytics, Matomo

b. Ved bruk av disse analyse-verktøyene kan data overføres til servere som ligger i USA og blir behandlet der. Vær til dette oppmerksom på følgende: I USA består det fra synspunktet til Den europeiske Union intet “rimelig beskyttelsesnivå” som er i samsvar med EU-standarder for behandlingen av personopplysninger. Dette beskyttelsesnivået kan imidlertid for enkelte foretak erstattes med en sertifisering iht. den såkalte “EU-U.S. Privacy Shield”. 

c. Hvis du ikke vil at vi ved bruk av de såkalte analyse-verktøyene samler inn og evaluerer informasjoner om ditt besøk på våre nettsider, kan du for fremtiden til enhver tid motsi dette (“Opt-Out”).

Vi omsetter din innsigelse ved å sette en opt-out informasjonskapsel i din nettleser. Denne informasjonskapselen benyttes bare for å tilordne din innsigelse. Legg merke til at en opt-out informasjonskapsel av tekniske grunner bare virker i den nettleseren som den er blitt satt i. Når du sletter informasjonskapslene eller benytter en annen nettleser hhv. en annen sluttenhet, gjennomfør opt-out på nytt.

d. I det følgende finner du informasjoner om tilbyderne av de analyse-verktøyene som vi benytter og den respektive opt-out-muligheten:

i. Google Inc. (“Google”):

Google er sertifisert iht. EU-U.S. Privacy Shield.

Du kan forhindre overføringen av dine data og deres innsamling og behandling av Google. Google informerer om dette via den følgende lenken: tools.google.com/dlpage/gaoptout;

ii. Adobe Systems Inc. (“Adobe”)

Adobe er sertifisert iht. EU-U.S. Privacy Shield.

For å motsi en evaluering av produktet Adobe Analytics, kan du følge denne lenken: www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

iii. InnoCraft Ltd. (“Matomo”)

6. Brukerbaserte informasjoner (targeting og retargeting)

For å kunne tilpasse vår online-markedsføring (f. eks. bannerannonsering) på nettsidene til våre retargeting-partnere (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick og Vivaki) mer målrettet dine behov og interesser, benytter vi såkalte retargeting-teknologier. Derved blir din interesse for våre produkter og tjenesteytelser deponert i informasjonskapsler. Disse informasjonskapslene blir ved besøk på andre nettsider, som samarbeider med våre retargeting-partnere, lest ut og benyttet for å kunne informere deg mest mulig interessebasert. Dette skjer anonymisert, dvs. du kan ikke bli identifisert via retargeting.

Hvis du ikke vil at Daimler og dens retargeting-partnere skal samle inn, lagre og analysere informasjoner om ditt besøk, samt tilpasse bannerannonsering dine interesser, kan du til enhver tid for fremtiden motsi dette (pot-out).

For den tekniske omsettingen av denne innsigelsen, blir det satt en opt-out i din nettleser. Denne informasjonskapselen benyttes utelukkende for tilordningen av din innsigelse. Vær oppmerksom på at en opt-out informasjonskapsel av tekniske grunner bare kan brukes for den nettleseren som den ble satt på. Hvis du sletter informasjonskapsler eller benytter en annen nettleser hhv. en annen sluttenhet, ta for deg opt-out på nytt.

Du kan administrere og deaktivere bruken av informasjonskapsler ved fremmedleverandører på den følgende nettsiden.

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

7. Sikkerhet

Vi tar tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak i bruk for å beskytte dine av oss administrerte data mot manipulasjoner, tap, ødeleggelse og mot tilgang fra uberettigede personer. Vi forbedrer våre sikkerhetstiltak fortløpende i samsvar med den teknologiske utviklingen.

8. Rettsgrunnlag for behandlingen

a. I den utstrekning du har gitt oss ditt samtykke for behandlingen av dine personopplysninger, utgjør dette rettsgrunnlaget for behandlingen (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a ).

b. For en behandling av personopplysninger med det formål å bane vei eller oppfylle en avtale med deg er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b rettsgrunnlaget.

c. I den utstrekning behandlingen av dine personopplysninger (f. eks. for oppbevaring av data) er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser, er vi iht. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c berettiget til dette.

d. Dessuten behandler vi personopplysninger med det formål å ivareta våre berettigede interesser samt berettigede interesser til tredjeparter iht. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f). Bevaring av funksjonsevnen til våre IT-systemer, men også markedsføringen av egne og fremmede produkter og tjenesteytelser og den lovbefalte dokumentasjonen av forretningskontakter er slike berettigede interesser. 

9. Sletting av dine personopplysninger

Din IP-adresse og navnet til din internett service provider, som vi bare lagrer av sikkerhetsgrunner, sletter vi etter sju dager. Forøvrig sletter vi dine personopplysninger med en gang formålet bortfaller, som vi har samlet inn og behandlet dataene for. Utover dette tidspunktet lagres dataene bare hvis dette er nødvendig ifølge lovene, forordninger eller andre lovbestemmelser som gjelder i Den europeiske unionen eller en medlemsstat i Den europeiske unionen som vi er omfattet av.

10. Rettigheter av berørte

a. Som person som er berørt av databehandlingen har du rett til informasjon (GDPR artikkel 15), retting (GDPR artikkel 16), sletting (GDPR artikkel 17), begrensning av behandlingen (GDPR artikkel 18) samt dataportabilitet (GDPR artikkel 20). 

b. Når du har gitt oss ditt samtykke til at vi behandler dine personopplysninger, har du rett til å tilbakekalle samtykket når som helst. Lovligheten av behandlingen av dine personopplysninger inntil en tilbakekalling berøres ikke av tilbakekallelsen. Likeså uberørt blir en videre behandling av disse data på grunn av et annet rettsgrunnlag, for eksempel for oppfyllelse av rettslige forpliktelser (jf. avsnitt “Rettsgrunnlag for behandlingen”).

c. Rett til innsigelse 
Du har rett til når som helst å fremme innsigelse mot behandlingen av personopplysninger som berører deg av grunner som resulterer av din personlige situasjon, som på grunn av artikkel GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav e) databehandling for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse) eller GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f) (databehandling skjer på grunnlag av en interesseavveining). Hvis du fremmer innsigelse, vil vi bare behandle dine personopplysninger videre så vidt vi kan påvise tvingende berettigede grunner for dette, som overveier dine interesser, rettigheter og friheter, eller så vidt behandlingen benyttes for at vi gjør gjeldende, utøver eller forsvarer rettskrav.

d. Vi ber deg å rette krav eller erklæringer helst til kontaktadressen nevnt nedenfor:contact@daimler-truck.com

e. Hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med lovbestemmelser, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet (GDPR artikkel 77).

11.  Nyhetsbrev

Hvis du abonnerer et nyhetsbrev som tilbys på vår nettside, vil dataene som angis ved påmeldingen til nyhetsbrevet bare benyttes for forsendelsen av nyhetsbrevet, så vidt du ikke samtykker i en videregående bruk. Du kan avslutte abonnementet via en avmeldingsmulighet som finnes i nyhetsbrevet.

12. Sentral tilgang fra Daimler AG

Med den sentrale tilgangsservicen fra Daimler AG kan du melde på hos alle nettsider og applikasjoner fra Daimler-gruppen og dens merker som er tilkoplet denne servicen. Du kan åpne bruksvilkårene til den sentrale tilgangsservicen fra Daimler AG på følgende lenke:

Bruksvilkår til den sentrale tilgangsservicen fra Daimler AG

 

13. Informasjonskapsler

Informasjoner om informasjonskapslene og deres funksjoner som vi benytter finner du i våre henvisninger til informasjonskapsler.

Informasjonskapsel-henvisninger

 

Latest update: Juni 2020