Pravilnik o zasebnosti

Odgovorna oseba v smislu osnovne uredbe o varstvu podatkov je:

Daimler Truck AG (“We“)
Mercedesstraße 120
D-70372 Stuttgart
E-Mail: contact@daimler-truck.com

Data Protection Officer:

Daimler AG
Chief Officer Corporate Data Protection
HPC E600
D-70546 Stuttgart
Germany
E-Mail: data.protection@daimler.com

 

1. Varstvo podatkov

Veselimo se vašega obiska na naših spletnih straneh in vašega zanimanja za našo ponudbo. Varstvo vaših osebnih podatkov je za nas pomembna zadeva. V teh napotkih glede varstva podatkov razlagamo, kako pridobivamo vaše osebne podatke, kaj z njimi storimo, za kašen namen jih zbiramo in na katerih pravnih podlagah se to izvaja, in katere pravice in zahteve so s tem za vas povezane. Dodatno vas napotimo na smernico o varstvu podatkov družbe Daimler:

Smernica o varstvu podatkov družbe Daimler

Naš napotek glede varstva podatkov za uporabo naših spletišč in smernica o varstvu podatkov Daimler AG ne veljata za vašo aktivnost na spletnih straneh družbenega omrežja ali drugih ponudnikov, ki jih lahko dosežete preko povezav z naših spletnih straneh. Prosimo vas, da se pozanimate na spletiščih teh ponudnikov o njihovih določbah o varstvu podatkov.

2. Pridobivanje in obdelava vaših osebnih podatkov

a) Če obiščete naše spletišče, shranimo določene podatke o vašem uporabljenem brskalniku in operacijskem sistemu, datum in čas vašega obiska, stanje dostopa (npr. ali je bilo mogoče priklicati spletno stran ali če se je pojavilo sporočilo o napaki), uporaba funkcij spletne strani, vaše morebitne vnesene iskane besede, pogostnost obiska posameznih strani, ime zahtevanih datotek, preneseni nabor podatkov, spletna stran, od katere ste prišli na našo spletno stran, in spletna stran, ki jo obiščete po obisku naše spletne strani, bodisi, da kliknete enega od povezav naših spletnih strani ali vnesete domeno neposredno v vnosno polje iste registrirne kartice (oz. istega okno) vašega brskalnika, v katerem ste odprli našo spletno stran. Poleg tega shranimo iz varnostnih razlogov, zlasti za preprečevanje in odkrivanje napadov na naše spletne strani ali poskusa goljufije, vaš IP naslov in ime vašega ponudnika internetnih storitev za obdobje sedmih dni.

b) Druge osebne podatke shranimo, če nam le-te sporočite npr. v okviru registracije, kontaktnega formularja, ankete, nagradnega razpisa ali za izvedbi pogodbe in celo v takšnih primerih samo tiste podatke, za katere smo pridobili od vas soglasje ali kolikor je dovoljeno v skladu z veljavno zakonodajo (za podrobnosti glej spodaj) »Pravna podlaga za obdelavo«).

c) Vi niste niti zakonsko niti pogodbeno zavezani, da nam prepuščate svoje osebne podatke. Možno pa je, da so določene funkcije na naših spletnih straneh odvisni od prepuščanja osebnih podatkov. Če nam v teh primerih ne prepuščate osebnih podatkov, lahko to vodi k temu, da vam naposled tega določene funkcije niso na voljo, ali samo v omejenem obsegu.

3. Namen uporabe

a) Poizvedene osebne podatke, ki jih pridobimo pri vašem obisku našega spletišča, uporabljamo, da ga po možnosti za vas upravljamo čim bolj udobno ter da zaščitimo naše informacijski sistem pred napadi in drugimi protipravnimi dejanji.

b) V kolikor nam sporočite še druge osebne podatke npr. v okviru registracije, kontaktnega formularja, ankete, nagradnega razpisa ali za izvedbo pogodbe, jih uporabljamo za omenjene namene, z namenom upravljanja strank in po potrebi za odvijanje in obračun morebitnih poslovnih dogodkov, vsakič v takem obsegu, kakor je to potrebno.

4. Prenos osebnih podatkov tretjim osebam; Družbeni vtičniki 

a) Naše spletne strani lahko vsebujejo tudi ponudbe tretjih oseb. Če kliknete na tako ponudbo, prenesemo v potrebnem obseg vaše podatke ustreznemu ponudniku (npr. z navedbo, da smo pri nas našli to ponudbo in po potrebi nadaljnje informacije, ki ste jih v ta namen navedli na naših spletnih straneh).

b) Če uporabljamo na svojih spletnih straneh tako imenovane »družbene vtičnike« družbenih omrežij, kot so Facebook, Twitter in Google+, jih vključimo kot sledi spodaj: 
Ko obiščete naše spletne strani, so družbeni vtičniki onemogočeni, to pomeni, da se ne prenesejo nikakršni podatki upravljavcem teh omrežij. V kolikor želite uporabljati enega od teh omrežij, kliknite na ustrezni družbeni vtičnik, da izpostavite neposredno povezavo s strežnikom ustreznega omrežja.
Če imate v tem omrežju uporabniški račun in ste v trenutku aktiviranja družbenega vtičnika tam prijavljeni, lahko to specifično omrežje dodeli vaš obisk na naših spletnih straneh vašemu računu. Če želite to preprečiti, se pred aktivacijo družbenega vtičnika odjavite iz omrežja. Obisk drugih spletnih stran družbe Daimler družbeno omrežje ne mere dodeliti, preden niste tudi tam aktivirali obstoječega družbenega vtičnika.
Če aktivirate družbeni vtičnik, prenese omrežje s tem vsebino, ki postane s tem razpoložljiva, neposredno vašemu brskalniku, ki vas integrira v naše spletne strani. V takem primeru lahko pride tudi do prenosov podatkov, za kar da pobudo ustrezno družbeno omrežje in jih upravlja. Za vašo povezavo k družbenemu omrežju, prenose podatkov, ki potekajo med omrežjem in vašim sistemom, in vaše interakcije na teh platformah veljajo izključno samo določbe o varstvu podatkov ustreznega omrežja.
Družbeni vtičnik ostati aktiven, dokler ga ne onemogočate ali izbrišete svoje piškotke.

Napotki glede piškotkov

c) Če kliknete spletno povezavo k ponudbi ali aktivirate družbeni vtičnik, obstaja možnost, da pridejo vaši osebni podatki k ponudnikom v državah, ki so izven evropskega gospodarskega območja, le-ti pa z vidika Evropske unije (EU) ne zagotavljajo ustrezno »primerno raven zaščite« po standardu EU za obdelavo osebnih podatkov. Prosimo, da pomislite na to okoliščino, preden kliknete spletno povezavo ali aktivirate družbeni vtičnik in s tem sprožite prenos svojih podatkov. 

5. Analiza podatkov o uporabi; uporaba analitičnega orodja

a) Vsebine naših spletnih strani želimo po možnosti čim bolj ciljno uskladiti vašim interesom in na ta način izboljšati našo ponudbo. Da bi lahko prepoznali posebne priljubljene načine uporabe in posebno priljubljena območja spletnih strani, uporabljamo naslednjo/-a analitično/-a orodje/-a: Google Analytics, Adobe Analytics, Matomo

b) Pri uporabi teh analitičnih orodij je mogoče prenesti podatke na strežnike Združenih držav Amerike in jih tam obdelati. K tem upoštevajte sledeče: Z vidika Evropske unije v Združenih držav Amerike ni »ustrezne ravni zaščita« za obdelavo osebnih podatkov po standardih EU. Vendar pa je za posamezna podjetja mogoče nadomestiti to raven zaščite s certificiranjem po tako imenovani »EU-U.S. Privacy Shield“ (zaščiti zasebnosti EU-U.S.). 

c) Če ne želite, da bi mi z uporabo imenovanih analitičnih orodij zbirali in analizirali informacije o svojem obisku na našem spletišču, lahko to vedno dezaktivirate (angl. opt-out) za prihodna obdobja.

Vaš ugovor bomo tako realizirali, da bom postavili v vaš brskalnik tako imenovani deaktivacijski piškotek (angl. opt-out cookie). Ta piškotek bo nato služil samo za dodelitev vašega ugovora. Upoštevajte, da deluje deaktivacijski piškotek iz tehničnih razlogov samo v tistem brskalniku, v katerem je bil postavljen. Če izbrišete piškotke, uporabljate drug brskalnik ali drugo terminalno napravo, je treba ponovno poskrbeti za deaktivacijo.

d) V nadaljevanju so navedene informacije k ponudnikom, od katerih uporabljamo analitična orodja in ustrezno možnost deaktivcije:

i. Google Inc. (Google):

Google je certificiran po EU-U.S. Privacy Shield.

Prenos svojih podatkov in njihovo zajemanje ter obdelavo s strani Googla lahko preprečite. Google vas o tem informira preko naslednje spletne povezave:tools.google.com/dlpage/gaoptout;

ii. Adobe Systems Inc. (Adobe)

Adobe je certificiran po EU-U.S. Privacy Shield.

Če želite nasprotovati analizi z izdelkom Adobe Analytics, sledite naslednji spletni povezavi: www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

iii. InnoCraft Ltd. ("Matomo")

6. Informacije na osnovi uporabe (ciljanje in ponovno določanje cilja)

Da lahko bolje uskladimo svoj spletni marketing (npr. reklamo s spletnimi pasicami) na spletnih straneh svojih partnerjev na področju ponovnega določanja cilja (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick in Vivaki) na vaše potrebe in interese, uporabljamo tako imenovano tehnologijo ponovnega ciljanja (angl. retargeting). V ta namen shranimo piškotek, ki ustreza vašim interesom glede naših izdelkov in storitev. Ti piškotki bodo pri obisku drugih spletnih straneh, ki sodelujejo z našimi partnerji na področju ponovnega ciljanja, prebrani in uporabljeni, da vas informirajo čim bolj interesno usmerjeno. To poteka anonimno, kar pomeni, da vas ni mogoče identificirati preko ponovnega ciljanja.

Če ne želeti, da bi Daimler in njegovi partnerji na področju ponovnega ciljanja poizvedovali, shranili in analizirali informacije o vašem obisku, ter uskladili reklame s spletnimi pasicami na vaše interese, lahko temu oporekate z deaktivacijo (opt-out) za prihodna obdobja.

Za tehnično realizacijo tega ugovora bo v vaš brskalnik postavljen deaktivacijski piškotek. Ta piškotek bo nato služil samo za dodelitev vašega ugovora. Upoštevajte, da deluje deaktivacijski piškotek iz tehničnih razlogov samo v tistem brskalniku, v katerem je bil postavljen. Če izbrišete piškotke, uporabljate drug brskalnik ali drugo terminalno napravo, je treba ponovno poskrbeti za deaktivacijo.

Uporabo piškotkov tretjih ponudnikov lahko upravljati in onemogočati na naslednji spletni strani:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

7. Varnost

Izvajamo tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, da zaščitimo vaše podatke, ki jih upravljamo, pred manipulacijo, izgubo, uničevanjem in dostopom neupravičenih oseb. Svoje varnostne ukrepe nenehno izboljšujemo ustrezno s tehnološkim razvojem.

8. Zakonske podlage obdelave

a) V kolikor ste nam dali svoje soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov, predstavlja le-ta zakonsko podlago za obdelavo (po 6. členu 1. odstavka črke a Splošne uredbe o varstvu podatkov).

b) Zakonska podlaga za obdelavo osebnih podatkov za namen pripravljanja ali izpolnjevanja pogodbenih zahtev z vami je 6. člen 1. odstavek črka b Splošne uredbe o varstvu podatkov.

c) V kolikor je obdelava vaših osebnih podatkov potrebno za izpolnjevanje naših pravnih dolžnosti (npr. za shranjevanje podatkov), smo do tega upravičeni v skladu s 6. členom 1. odstavka črke c Splošne uredbe o varstvu podatkov.

d) Poleg tega obdelujemo osebne podatke z namenom zaznavanja svojih upravičenih interesov ter upravičenih interesov tretjih oseb v skladu s 6. členom 1. odstavka črke f Splošne uredbe o varstvu podatkov. Ohranitev funkcionalne zmogljivosti svojega informacijskega sistema, dajanje v promet lastnih in tujih izdelkov in storitev ter pravno ponujena dokumentacija poslovnih stikov so taki upravičeni interesi.

9. Izbris vaših osebnih podatkov

Vaš naslov IP in ime vašega dobavitelja za internetne storitve, ki jih shranimo samo iz varnostni razlogov, izbrišemo po poteku sedmih dneh. Sicer izbrišemo vaše osebne podatke, takoj ko odpade namen, zaradi katerih smo podatke poizvedeli in obdelali. Od tega trenutka dalje poteka shranjevanje samo, če je to potrebno v skladu z zakoni, uredbami ali drugimi pravnimi predpisi Evropske unije ali države članice Evropske unije, ki smo jim podvrženi.

10. Pravica prizadetih

a) Kot oseba, ki je prizadeta zaradi obdelave podatkov, imate pravica do informacij (po 15. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov), popravka (po 16. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov), izbrisa podatkov (po 17 členu Splošne uredbe o varstvu podatkov), omejitve obdelave (po 18. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov) ter do prenosljivosti podatkov (po 20. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov).

b) V kolikor ste nam dali svoje soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov, imate pravico kadarkoli preklicati svoje soglasje. Preklic soglasja za obdelavo svojih osebnih podatkov ne vpliva na veljavnost zakonitosti obdelave vaših osebnih podatkov do preklica. Ravno tako na to ne vpliva nadaljnja obdelava teh podatkov zaradi drugih zakonskih podlag, kot je izpolnjevanje pravnih dolžnosti (prim. oddelek »Pravna podlaga obdelave«).

c) Pravica do ugovora
Vedno imate pravico vložiti ugovor proti obdelavi svojih osebnih podatkov, ki se izvajajo na podlagi 6. člena 1. odstavka tč. e Splošne uredbe o varstvu podatkov (Obdelava podatkov v javnem interesu) ali na podlagi 6. člena 1. ostavka točke f Splošne uredbe o varstvu podatkov (Obdelava podatkov na podlagi ocenjevanje interesov) iz razlogov, ki izhajajo iz vaše posebne situacije. Če vložite ugovor, bomo vaše osebne podatke obdelali še naprej samo, če za ta namen lahko dokazujemo nujne upravičene razloge, ki prevladujejo vaše interese, pravice in svoboščine, ali v kolikor služi obdelava uveljavitvi, opravljanju ali obrambi zakonitih pravic.

d) Prosimo vas, da pošljete po možnosti svoje zahteve ali izjave na spodaj navedeni kontaktni naslov: contact@daimler-truck.com

e. Če menite, da krši obdelava vaših osebnih podatkov zakonska določila, imate pravico do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu za varstvo podatkov (po 77. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov).

11. Glasilo

Če se naročite na enega od glasil, ki jih ponujamo na svoji spletni strani, bodo pri prijavi za glasilo uporabljeni naveden podatki samo za pošiljanje glasila, v kolikor ne dajete svojega soglasja za nadaljnjo uporabo svojih podatkov. Abonma lahko vedno ukinete preko predvidene možnosti odjave v glasilu.

12. Osrednja storitev za omogočanje dostopa družbe Daimler AG

S osrednjo storitvijo za omogočanje dostopa Daimler AG se lahko prijavite na vseh spletnih straneh in v vseh aplikacijah skupina družbe Daimler in njihovih blagovnih znamk, ki so povezani s to storitvijo. Pogoj uporabe osrednje storitve za omogočanje dostopa družbe Daimler AG lahko prikličete z naslednjo spletno povezavo:

Pogoj uporabe osrednje storitve za omogočanje dostopa družbe Daimler AG

 

13. Piškotki

Nadaljnje informacije k piškotkom, ki jih uporabljamo, in njihovih funkcijah najdete v naših napotkih glede piškotkov.

Napotki glede piškotkov

 

Latest update: Junij 2020