Ochrana osobných údajov

Osoba zodpovedná v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov je:

Daimler Truck AG (“We“)
Mercedesstraße 120
D-70372 Stuttgart
E-Mail: contact@daimler-truck.com

Data Protection Officer:

Daimler AG
Chief Officer Corporate Data Protection
HPC E600
D-70546 Stuttgart
Germany
E-Mail: data.protection@daimler.com

 

1. Ochrana údajov

Teší nás vaša návšteva našich webových stránok a váš záujem o naše ponuky. Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vysvetľujeme, ako zhromažďujeme vaše osobné informácie, čo s nimi robíme, za akým účelom a na akom právnom základe a aké práva a nároky sú s ním pre vás spojené. Okrem toho odkazujeme na smernicu o ochrane osobných údajov spoločnosti Daimler:

Smernica o ochrane osobných údajov spoločnosti Daimler

Naše pokyny o ochrane osobných údajov pre používanie našich webových stránok a smernici o ochrany osobných údajov spoločnosti Daimler AG sa nevzťahujú na vaše aktivity na webových stránkach sociálnych sietí alebo iných poskytovateľov, ktoré môžete získať prostredníctvom odkazov na našich webových stránkach. Informujte sa na webových stránkach týchto poskytovateľov o ich pravidlách ochrany osobných údajov.

2. Získanie a spracovanie vašich osobných údajov

a. Pri návšteve našich webových stránok ukladáme určité údaje o prehliadači a používanom operačnom systéme, o dátume a čase návštevy, o stave prístupu (napr. či ste mohli vyvolať webové stránky alebo ste dostali chybové hlásenie), využívaní funkcií webových stránok, vyhľadávacích pojmoch, ktoré môžete zadávať, frekvencii prístupu k jednotlivým webovým stránkam, názve prístupových súborov, množstve prenesených údajov, webovej stránke, z ktorej ste prišli na naše webové stránky, a webovej stránke, ktorú navštívite z našich webových stránok či už kliknutím na odkazy na našich webových stránkach alebo zadaním domény priamo do vstupného poľa tej istej registračnej karty (alebo okna) vášho prehliadača, v ktorom ste otvorili naše webové stránky. Okrem toho z bezpečnostných dôvodov, predovšetkým kvôli predchádzaniu a rozpoznaniu útokov na naše webové stránky alebo pokusom o spáchanie podvodu ukladáme vašu IP adresu a meno poskytovateľa internetových služieb po dobu siedmich dní.

b. Ďalšie osobné údaje ukladáme iba vtedy, ak nám tieto údaje poskytnete, napr. ako súčasť registrácie, kontaktného formulára, prieskumu, vypísania ceny alebo na realizáciu zmluvy, a to aj v takýchto prípadoch len v takom rozsahu, v akom sme získali takýto súhlas alebo podľa platných zákonov (viac informácií k tomu nájdete nižšie v odstavci “Právne základy spracovania").

c. Nie ste povinný podľa zákona alebo zmluvy postúpiť vaše osobné údaje. Je však možné, že určité funkcie našich webových stránok závisia od postúpenia osobných údajov. Ak za týchto okolností nepostúpite osobné údaje, môže dôjsť k nedostupnosti alebo len obmedzeniu dostupnosti funkcií.

3. Účely použitia

a. Využívame osobné údaje získané pri návšteve našich webových stránok, aby sme ich mohli čo najpohodlnejšie ovládať a chrániť naše systémy IT pred útokmi a inými protiprávnymi skutkami.

b. Ak nám poskytnete ďalšie osobné informácie, napr. v súvislosti s registráciou, kontaktným formulárom, prieskumom, vypísaním ceny alebo na realizáciu zmluvy, používame tieto údaje na uvedené účely, na účely správy klientov a v prípade potreby aj na účely spracovania a vysporiadania akýchkoľvek obchodných transakcií v potrebnom rozsahu.

4. Prevod osobných údajov tretím stranám, sociálne zásuvné moduly

a. Naše webové stránky môžu obsahovať aj ponuky tretích strán. Ak kliknete na takéto ponuky, prenesieme údaje k príslušnému poskytovateľovi v požadovanom rozsahu (napr. údaj, že ste ponuku našli u nás a ak je to potrebné, ďalšie informácie, ktoré ste na to už uviedli na našich webových stránkach).

b. Keď na našich stránkach používame tzv. “Sociálne zásuvné moduly” sociálnych sietí, ako sú Facebook, Twitter a Google+, pripájame ich nasledovne:
Keď navštívite naše webové stránky, sociálne zásuvné moduly sú deaktivované, t. j. nedochádza k žiadnemu prenosu údajov k prevádzkovateľom týchto sietí. Ak chcete použiť jednu zo sietí, kliknite na príslušný sociálny zásuvný modul a vytvorte priame spojenie so serverom príslušnej siete.
Ak máte v sieti používateľské konto a ste prihlásený v momente aktivácie sociálneho zásuvného modulu, sieť môže priradiť vašu návštevu k našej webovej stránke do vášho používateľského konta. Ak sa tomu chcete vyhnúť, odhláste sa zo siete pred aktiváciou sociálneho zásuvného modulu. Návštevu ostatných webových stránok spoločnosti Daimler nemožno priradiť k sociálnej sieti, predtým než ste tam tiež aktivovali sociálny zásuvný modul.
Keď aktivujete sociálny zásuvný modul, sieť prenesie obsahy, ktoré sa pritom sprístupnili priamo na váš prehliadač a integruje ho do našich webových stránok. V takejto situácii sa môžu realizovať aj údaje, ktoré iniciuje a kontroluje príslušná sociálna sieť. Pre vaše pripojenie k sociálnej sieti, prenosy údajov, ktoré sa nachádzajú medzi sieťou a vaším systémom, a pre vaše interakcie na tejto platforme platia výhradne ustanovenia o ochrane osobných údajov terajšej siete.
Sociálny zásuvný modul zostáva aktívny, kým ho nedeaktivujete alebo nevymažete vaše súbory cookie.

Pokyny o súbore cookie

c. Ak kliknete na odkaz k ponuke alebo aktivujete sociálny zásuvný modul, môže sa stať, že osobné údaje sa môžu dostať k poskytovateľom v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré z pohľadu Európskej únie (“EÚ”) nezaručujú “primeranú úroveň ochrany” odpovedajúcu normám EÚ pre spracovanie osobných údajov. Myslite na túto skutočnosť skôr, ako kliknete na odkaz alebo aktivujete sociálny zásuvný modul, čím spustíte prenos vašich údajov.

5. Vyhodnotenie údajov o používaní, použitie analytických nástrojov

a. Chceli by sme prispôsobiť obsahy našich webových stránok čo najpresnejšie vašim záujmom a tým zlepšiť našu ponuku pre vás. Ak chcete určiť preferencie používania a obzvlášť obľúbené oblasti webových stránok, používame nasledujúci(e) analytický(e) nástroj(e): Google Analytics, Adobe Analytics, Matomo

b. Pri použití týchto analytických nástrojov sa môžu údaje preniesť na servery umiestnené v USA a spracovať sa tam. Berte na vedomie nasledujúce skutočnosti: V USA z pohľadu Európskej únie neexistuje “primeraná úroveň ochrany” odpovedajúca normám EÚ pre spracovanie osobných údajov. Táto úroveň ochrany sa však môže pre jednotlivé spoločnosti nahradiť prostredníctvom certifikácie v rámci takzvanej koncepcie “Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA”. 

c. Ak nechcete, aby sme zhromažďovali a vyhodnocovali informácie o vašej návšteve na našich webových stránkach pomocou uvedených analytických nástrojov, môžete proti tomu kedykoľvek namietať s ohľadom na budúcnosť (“Opt-Out”).

Vašu námietku presadíme tak, že vo vašom prehliadači nastavíme možnosť odhlásenia súboru cookie. Tento súbor cookie slúži len na priradenie vašej námietky. Dbajte na to, že z technických dôvodov funguje možnosť odhlásenia súboru cookie iba v prehliadači, v ktorom bol nastavený. Ak vymažete súbory cookie alebo použijete iný prehliadač alebo koncové zariadenie, znova vykonajte odhlásenie.

d. Nižšie nájdete informácie o poskytovateľoch analytických nástrojov, ktoré používame, a príslušnej možnosti odhlásenia:

i. spoločnosť Google Inc. (“Google”):/p>

Spoločnosť Google je certifikovaná podľa Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.

Môžete zabrániť prenosu vašich údajov a ich zhromažďovaniu a spracovaniu spoločnosťou Google. Spoločnosť Google poskytuje informácie prostredníctvom tohto odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout;

ii. spoločnosť Adobe Systems Inc. (“Adobe”)

Spoločnosť Adobe je certifikovaná podľa Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.

Ak nesúhlasíte s hodnotením výrobku spoločnosti Adobe Analytics, môžete nasledovať tento odkaz: www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

iii. spoločnosť InnoCraft Ltd. (“Matomo”)

6. Informácie založené na používaní (zacielenie a opätovné zacielenie)

Na prispôsobenie nášho online marketingu (napr. banerovú reklamu) na webových stránkach našich partnerov pre opätovné zacielenie (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick a Vivaki), aby cielene odpovedal vašim potrebám a záujmom, používame technológie opätovného zacielenia. Pritom sa váš záujem o naše produkty a služby uloží v súboroch cookie. Tieto súbory cookie sa načítajú a používajú pri návšteve iných webových stránok, ktoré spolupracujú s našimi partnermi pre opätovné zacielenie, aby sme vás mohli čo najlepšie informovať. Toto sa vykonáva anonymne, t. j. nie je možné vás identifikovať prostredníctvom služby opätovného zacielenia.

Ak nechcete, aby spoločnosť Daimler a jej partneri pre opätovné zacielenie zbierali, uchovávali a analyzovali informácie o vašej návšteve, a rovnako prispôsobovali banerové reklamy vašim záujmom, môžete sa kedykoľvek v budúcnosti odhlásiť (možnosť odhlásenia).

Pre technickú implementáciu tejto námietky sa v prehliadači nastaví možnosť odhlásenia súboru cookie Tento súbor cookie slúži výlučne na priradenie vašej námietky. Dbajte na to, že z technických dôvodov je možné použiť možnosť odhlásenia súboru cookie iba pre prehliadač, z ktorého bol nastavený. Ak vymažete súbory cookie alebo použijete iný prehliadač alebo koncové zariadenie, znova vykonajte odhlásenie.

Môžete spravovať a deaktivovať používanie súborov cookie treťou stranou na nasledujúcej webovej stránke:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

7. Zabezpečenie

Používame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu spracovávaných údajov pred manipuláciou, stratou, zničením a prístupom neoprávnených osôb. Neustále zlepšujeme naše bezpečnostné opatrenia v súlade s technologickým rozvojom.

8. Právny základ spracovania

a. Pokiaľ ste nám dali súhlas so spracovaním vašich osobných údajov predstavuje to právny základ spracovania (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

b. Na spracovanie osobných údajov na účely prípravy alebo plnenia zmluvy s vami je právnym základom článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

c. Pokiaľ je spracovanie vašich osobných údajov nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností (napr. na uchovávanie údajov), sme oprávnení tak urobiť v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

d. Okrem toho spracovávame osobné údaje na účely uplatňovania našich oprávnených záujmov a oprávnených záujmov tretích strán v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Zachovanie funkčnosti našich systémov IT, ale aj marketing našich vlastných výrobkov a služieb a aj tretích strán a zákonom požadovaná dokumentácia obchodných kontaktov sú také oprávnené záujmy. 

9. Vymazanie vašich osobných údajov

Vašu IP adresu a meno poskytovateľa internetových služieb, ktoré ukladáme len z bezpečnostných dôvodov, vymažeme po siedmich dňoch. Ďalej vymažeme vaše osobné údaje hneď, ako sa zruší účel, pre ktorý sme zhromaždili a spracovali údaje. Po tomto dátume sa uloženie uskutoční len vtedy, ak to vyžadujú zákony, predpisy alebo iné právne predpisy Európskej únie alebo členského štátu Európskej únie, ktorým podliehame.

10. Práva dotknutej osoby

a. Ako dotknutá osoba prostredníctvom spracovania údajov máte právo na informácie (článok 15 GDPR), opravu (článok 16 GDPR), vymazanie údajov (článok 17 GDPR), obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR) a prenosnosť údajov (článok 20 GDPR).

b. Ak ste súhlasili so spracovaním Vašich osobných údajov prostredníctvom nás, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Zákonnosť spracovania vašich osobných údajov až do zrušenia nie je ovplyvnená zrušením. Podobne ďalšie spracovanie týchto údajov na základe iného právneho základu, ako napríklad plnenie právnych záväzkov (pozrite odsek “Právne základy spracovania"), zostáva nedotknuté.

c. Právo na odvolanie
Máte právo kedykoľvek z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie odvolať spracovanie vašich osobných údajov, ktoré sa uskutočňujú na základe článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR (spracovanie údajov vo verejnom záujme) alebo článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (spracovanie údajov založené na vyváženosti záujmov). Ak máte námietky, spracujeme vaše osobné údaje len vtedy, ak dokážeme preukázať presvedčivé legitímne dôvody, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo ak slúži spracovanie na potvrdenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

d. Žiadame vás, aby ste svoje nároky alebo vyhlásenia adresovali podľa možnosti na nasledujúcu kontaktnú adresu:contact@daimler-truck.com

e. Ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov porušuje zákonné požiadavky, máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu pre dohľad nad ochranou údajov (článok 77 GDPR).

11. Bulletin

Ak sa prihlásite na odber bulletinu ponúkaného na našej webovej stránke, údaje uvedené v registrácii bulletinu sa použijú iba na zasielanie bulletinu, pokiaľ nebudete súhlasiť so širším používaním. Odber môžete kedykoľvek zrušiť prostredníctvom možnosti odhlásenia, ktorá je uvedená v bulletine.

12. Centrálna prístupová služba spoločnosti Daimler AG

Prostredníctvom centrálnej prístupovej služby spoločnosti Daimler AG sa môžete zaregistrovať na všetky webové stránky a aplikácie skupiny Daimler a ich značiek, ktoré sú k tejto službe pripojené. Podmienky používania centrálnej prístupovej služby spoločnosti Daimler AG sú prístupné na nasledujúcom odkaze:

Podmienky používania centrálnej prístupovej služby spoločnosti Daimler AG

 

13. Súbory cookie

Informácie o nami používaných súboroch cookie a ich funkciách nájdete v našich poznámkach k súborom cookie.

Pokyny o súbore cookie

 

Latest update: Jún 2020